Worden de Antwerpse ouderen het slachtoffer van de immigratietoevloed?

 

Het Antwerpse OCMW kampt met een
nieuw tekort van maar liefst 15 miljoen euro. 
Dit tekort is het gevolg van het steeds toenemend aantal immigranten en
asielzoekers welke steun aanvragen bij het OCMW.  Het aantal leefloontrekkers stijgt momenteel
met een gemiddelde van meer dan 100 per maand. 
Als deze trend zich doorzet zal het Antwerps OCMW volgend jaar meer dan
10.000 klanten financieel moeten steunen. 

Het Antwerps stadsbestuur wil het
OCMW nu verplichten om financiële middelen, die voor het ouderenbeleid voorzien
zijn, te gebruiken om de leeflonen van de nieuwkomers te betalen.

Dit is voor het Vlaams Belang
onaanvaardbaar.

 

Indien het OCMW verplicht wordt
om zelf de kost van de immigratie te dragen, zullen de komende jaren
belangrijke investeringen in rusthuizen, serviceflats en dienstencentra
geschrapt of vertraagd worden.

 

Vlaams Belang Deurne roept dan
ook alle Antwerpse senioren op om een protestbrief te schrijven aan de burgemeester.  Laat hem massaal weten dat we absoluut niet
akkoord zijn met de beslissing van het college.

 

Indien u wenst kan je een
modelbrief (protestbrief) opvragen en deze brief opsturen naar het
stadsbestuur.  Senioren mogen immers niet
het slachtoffer worden van de immigratietoevloed en het falend asielbeleid in
dit land.

 

– Haal de modelbrief van www.vlaamsbelangdeurne.org

– Stuur een email naar guy.eggermont@vlaamsbelang.org

– of bel naar 0495/526 973

 

 

 

 

Guy Eggermont

Coördinator seniorenforum
Antwerpen

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...