SERVICEFLATS OP HET DRAKENHOF? NEEN DUS!

In april jl. hing een stedebouwkundige vergunning uit op de Drakenhoflaan en (zij het zeer goed verstopt) op de Leon Stampelaan. Het ging over een project om op de site van het Drakenhof (kasteeltje en park) een RVT neer te poten met 90 kamers en 16 serviceflats. Zodra dit in de buurt bekend werd stond heel de boel op stelten. Ons gemeenteraadslid Peggy Pooters stelde daarom een aantal vragen hierover in de gemeenteraad. Wat bleek? Het advies van de brandweer is ongunstig. De evacuatie langs 2 smalle toegangswegen  (een langs de Drakenhoflaan en een langs de Leon Stampelaan) was de reden dat de brandweer ongunstig adviseerde. Het RVT zou nooit op een degelijke manier kunnen ontruimd worden. Het project is dus afgeblazen. Ondertussen staat het kasteeltje wat te verkommeren…In een verslag van de stedelijke bouwcommissie van 1995 staat dat het gebouw zou moeten beschermd worden. In 1996 was men echter al de mening toegedaan dat het kasteeltje  niet meer beschermd moest worden en dat “de voorgevel nog een reminescentie was van wat dit kasteeltje ooit was”. Enkel de Duitse waarnemings- en controletoren heeft nog een stedebouwkundige waarde. Het park, dat een meerwaarde voor de buurt zou kunnen zijn, blijft ook afgesloten…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...