PB 31/05/2017: Vlaming grootste nettobetaler EU: Vlaams Belang voert visuele actie

Vlaming grootste nettobetaler EU: Vlaams Belang voert visuele actie
 

Dinsdag 6 juni – 11.15u – Luxemburgplein – Brussel
 

Op basis van het recentste financieel rapport van de EU berekende onze Europese fractie het Vlaamse aandeel in de jaarlijkse EU-bijdrage. Naar aanleiding hiervan voert het Vlaams Belang op 6 juni een erg visuele actie aan het Europees Parlement.

In tijden waarin steeds meer mensen vragen stellen bij de meerwaarde van de Europese Unie, is het kostenplaatje dat eraan vasthangt een heet politiek hangijzer. De uitstap van het Verenigd Koninkrijk – eveneens een nettobetaler in de EU – zal de discussie omtrent de bijdragen van de lidstaten opnieuw in alle hevigheid doen losbarsten. De vraag wie de financiële kloof zal dichten, klinkt alsmaar luider.

Om het debat ten gronde te kunnen voeren en de Vlaamse publieke opinie correct te informeren, is het belangrijk de exacte bijdrage te kennen die de Vlaming aan de EU betaalt. Kortom: de werkelijke kostprijs rekening houdend met de bijdragen die terugvloeien, zoals landbouwsubsidies of investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Op basis van het recentste financieel rapport van de EU berekende onze Europese fractie dat de Vlaming de grootste nettobetaler is van de Unie. Om dit aan te kaarten en een rechtvaardigere verdeling van de lasten te bekomen, voert het Vlaams Belang een visuele actie aan het Europees Parlement. De volledige studie wordt u tijdens de aansluitende perslunch voorgesteld.

Wanneer: dinsdag 6 juni 2017 om 11.15u

Wat: visuele actie ‘Vlaming grootste nettobetaler EU’

Waar: ingang Europees parlement, (Luxemburgplein, 1050 Brussel)

De lunch vindt plaats in Maison du Luxembourg – salon bel-étage – Luxemburgstraat 37 – 1050 Brussel (gelegen aan het Luxemburgplein). U dient zich hiervoor in te schrijven vóór 2 juni, 15.00u via  gerolf.annemans-office@europarl.europa.eu  

PS: Gezien de strenge veiligheidsmaatregelen zal de actie hooguit enkele minuten duren. Op tijd zijn is dus de boodschap.

Hopend op uw komst.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...