PB 18/12/2017: Veiligheidsmeeting Vlaams Belang Brussel: nieuwe voorstellen om veiligheid te verhogen

 

Veiligheidsmeeting Vlaams Belang Brussel: nieuwe voorstellen om veiligheid te verhogen
 

Op haar meeting rond veiligheid in de hoofdstad kondigde het Vlaams Belang gistereb aan enkele vernieuwende maatregelen te willen invoeren die de veiligheid in Brussel ten goede moeten komen, evenals een rits maatregelen die de Brusselse handelaars en vrije beroepen moeten ondersteunen.

Zo herhaalde de Vlaams-nationale partij haar voorstel om de Brusselse brandweermannen uit te rusten met pepperspray om zichzelf te verdedigen,  om het recht op zelfverdediging voor de bevolking uit te breiden tot het recht op bescherming van de eigendom, om een écht snelrecht in te voeren, enzovoort. Op de Vlaams Belang meeting getuigde een Brusselse brandweerman over het onaanvaardbare geweld dat ze soms dienen te ondergaan en over het totaal gebrek aan steun vanwege de politieke overheid.

Maar het Vlaams Belang lanceerde ook enkele opmerkelijke nieuwe voorstellen. Zo stelt de partij voor om de winkeliers en zelfstandigen die door geweld (plunderingen, vernielingen, brandstichting, …) worden getroffen zowel bij de RSZ als bij de BTW een uitstel van betaling te gunnen, zonder dat er boetes of intresten worden geheven.  De gevolgen van geweldpleging zouden moeten erkend worden als overmacht.

De maatregelen die de federale regering en Brussel-stad eerder deze  week voorstelden, namelijk het tussenkomen in de verzekeringsfranchise, vindt het Vlaams Belang totaal onvoldoende. Het is zelfs minder dan een doekje voor het bloeden.  Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “We zullen in de federale Kamer enkele zeer concrete voorstellen indienen om bepaalde veiligheidsverhogende maatregelen zoals de installatie van camera’s met een registratiesysteem evenals interventiekosten na een alarm voor 120% fiscaal aftrekbaar te maken. Deze maatregel zou moeten gelden voor alle handelaars, maar ook voor die vrije beroepen die door de aard van hun activiteit – denk maar aan apothekers – gevoelig zijn voor overvallen, diefstal, enzoverder.”

Op de drukbijgewoonde veiligheidsmeeting, nam ook Nationaal voorzitter Tom Van Grieken het woord. “De feiten waarmee onze hoofdstad al jaren geconfronteerd wordt, zijn intussen genoegzaam bekend en moeten bij naam genoemd worden. Het staat iedereen vrij nog jaren te wauwelen over de “dieperliggende oorzaken” van het criminele gedrag van bepaalde “jongerengroepen”, maar over één zaak kan niet langer geredetwist worden: veiligheid, recht en orde in onze straten moeten nu hersteld worden”, aldus een vastberaden voorzitter.

Om het rijtje af te sluiten, mocht de Brusselse afdeling van het Vlaams Belang ook Sébastien Chenu, parlementslid voor het Front National in de Franse Assemblée nationale verwelkomen. Hij wees op de gelijkaardige problematiek in Frankrijk en hoe ook daar de gevestigde machten weigeren de juiste conclusies te trekken.

 

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...