PB 18/12/2017: Agressie en geweld tegen Antwerps stadspersoneel nemen toe

Agressie en geweld tegen Antwerps stadspersoneel nemen toe
 

Vooral OCMW-medewerkers steeds vaker slachtoffer
 

Vlaams Belang wil nultolerantie
 

Uit cijfers die Anke Van dermeersch opvroeg bij Antwerps schepen van Personeelszaken Ludo Van Campenhout (N-VA) blijkt dat agressie en geweld tegen stadspersoneel bij verschillende diensten jaar na jaar toenemen.

Niet alleen verbaal geweld tegen ambtenaren van de Stad, maar ook het aantal incidenten waarbij de politie moet ingrijpen is de jongste drie jaar sterk toegenomen. Vooral OCMW-medewerkers en personeel van de containerparken moeten het steeds vaker ontgelden. Fysieke aanvallen op OCMW-personeel, waarbij die zelfs letsels oplopen en werkonbekwaam worden, gaan in Antwerpen in stijgende lijn. Als gevolg van de psychische gevolgen en werkonbekwaamheid moet de Gemeenschappelijke Preventiedienst steeds vaker tussenkomen.

In 2014 waren er in totaal 266 meldingen van agressie en geweld. In 2015 waren dat er al 343 en vorig jaar is dat gestegen tot 443. Het aantal gevallen van fysiek geweld steeg in 2016 naar 108: 47 keer werden eigendommen van de Stad beschadigd en 61 keer werden ambtenaren fysiek aangepakt.

OCMW-medewerkers maakten in 2016 maar liefst 251 keer melding van verbaal of fysiek geweld (in 2015: 210 keer, in 2014: 188 keer). Ook de medewerkers van de containerparken hebben steeds meer last van agressie en geweld: in 2016 waren er 64 meldingen, terwijl het in 2014 ‘slechts’ om 11 en in 2015 ‘slechts’ om 10 gevallen van agressie of geweld ging.

Ook moet steeds vaker de politie tussenkomen: in 2014 in totaal 61 keer, in 2015 in totaal 92 keer en in 2016 in totaal 108 keer.

Anke Van dermeersch: “Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het toenemend aantal vreemdelingen dat een beroep doet op het OCMW ook meer agressie en geweld met zich meebrengt. Vlaams Belang vindt dat het stadsbestuur beter moet opkomen voor haar medewerkers en hen beter moet ‘wapenen’. Zo moet de aangiftebereidheid nog meer gestimuleerd worden, omdat alleen een aangifte bij de politie ook effectief strafrechtelijke gevolgen kan hebben voor de agressor of geweldenaar. Niet alleen van de allerernstigste incidenten moet een proces-verbaal worden opgesteld, want elk incident van agressie of geweld is er een te veel. Er moet met andere woorden nultolerantie heersen en leefloon en andere OCMW-hulp moeten bij zware agressie direct worden ingetrokken.”

Als bijlage vindt u tabellen met de cijfers.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...