PB : 12/11/2015 : EU-Afrikaanse top over immigratie: van kwaad naar erger

EU-Afrikaanse top over immigratie: van kwaad naar erger

 

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het zogenaamde actieplan over immigratie dat afgesproken werd op de EU-Afrikaanse top in Malta.

Het getuigt eerst en vooral van een verbijsterende wereldvreemdheid dat het plan betrekking heeft op “het verkeer in twee richtingen: van Afrika naar Europa, en omgekeerd.” Het zou bijna grappig zijn als de situatie niet zo dramatisch was.

Ondanks het feit dat het immigratieprobleem helemaal uit de hand is gelopen, bevat het plan geen enkel nieuw element sinds de immigratietop van zes maanden geleden. Toen werd één doortastende nieuwe maatregel met veel tromgeroffel aangekondigd, namelijk het tot zinken brengen van schepen van mensensmokkelaars. Sindsdien heeft niemand daar ooit nog iets van gehoord.

Het ‘actieplan’ is een 17 bladzijden tellende catalogus van opgewarmde kost. Het handelt niet alleen over immigratie, maar ook over ontwikkelingshulp. Zo wordt er een “gemeenschappelijke analyse” aangekondigd over de oorzaken van de illegale immigratie, alsof de Afrikaanse regeringen hier enige objectieve bijdrage aan kunnen leveren. Alsof de oorzaken al niet gekend zijn: bestuurlijke onbekwaamheid, corruptie en de daaruit voortkomende armoede en conflicten.

Een hele resem maatregelen worden aangekondigd die in Afrika zullen genomen worden, en die variëren van onderwijs en economische ontwikkeling tot gerechtelijke hervormingen. Hier wordt al tientallen jaren steun aan verleend, zonder enig positief resultaat in de meeste ontwikkelingslanden.

Ondanks de totaal uit de hand gelopen illegale immigratiestroom, wil de EU ook nog eens de legaleimmigratie actief aanmoedigen, onder andere door de aflevering van visa gemakkelijk (of als het even kan overbodig) te maken, door meer studenten naar hier te halen, enzovoort.

Afrikaanse landen zullen gesteund worden in het opnemen van terugkerende ingezetenen, maar nergens wordt een nochtans hoogst noodzakelijke verhoging van de Europese mogelijkheden inzake terugkeerbeleid aangekondigd, of een betere bescherming van de buitengrenzen.

De top in Valletta was een doekje voor het bloeden, een zoveelste uiting van vrijblijvende aankondigingspolitiek. Het is duidelijk dat de EU geen oplossingen brengt, maar eerder zelf onderdeel van het probleem is.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...