Nieuwe beleidsnota voor het stedelijk onderwijs legt opnieuw de nadruk op diversiteit in plaats van op dringende integratie

Op 15 januari 2008 stelde Frank Noten, algemeen directeur van het stedelijk onderwijs, zijn structuurnota en beleidsnota voor.


 


Gemeenteraadslid Peggy Pooters merkte op dat er heel wat Engelse termen voorkwamen in deze nota’s en dat de algemene directie toch een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van het gebruik van de Nederlandse taal in het onderwijs. Hierop werd door de heer Noten lachend gerepliceerd dat er ook niet enkel Nederlands gepraat wordt op de speelplaatsen van de stadsscholen… volgens ons des temeer een bewijs dat er toch wat schort aan het taalgebruik in het stedelijk onderwijs.


 


Wat de eigenlijke inhoud van de beleidsnota betreft, is het opvallendste element de opmaak van een diversiteitsplan en de geplande aanstelling van een diversiteitsmanager. Opnieuw worden er financiële middelen uitgetrokken en wordt er een nieuwe nutteloze functie gecreëerd om de diversiteit te bevorderen binnen het stedelijk onderwijs. Integratie en aanpassing aan onze Vlaamse cultuur en waarden lijken verder weg dan ooit in het Antwerps stadsonderwijs. Ook bij de aanwerving gaan nieuwe kandidaat-leraars de “diversiteitstoets” moeten doorstaan en dan te weten dat men nu reeds kampt met een tekort aan goed opgeleide, enthousiaste leraars die een loopbaan in het stedelijk onderwijs nog zien zitten en met een aanzienlijke uitstroom van oudere leraars die er omwille van de toenemende agressie en onveiligheid de brui aan geven.


 


Tot slot nog een leuke anekdote. In de beleidsnota wordt gesteld dat het “lezen en begrijpen een logische eerste stap” is bij de toepassing van het Pedagogisch Project voor het Stedelijk Onderwijs. Nochtans was het schepen van onderwijs Voorhamme die het verplicht verdwijnen van het kruis op de mijter van Sinterklaas toeschreef aan een simpele misinterpretatie van datzelfde pedagogisch project door een bepaalde directrice … werd de logische eerste stap dan al gemist ?!


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...