MEERDERHEID VERPLAATST DE MARKT VAN DE LAKBORSLEI (NOG) NIET!!

Meerderheid is het eens maar verplaatst de markt van de Lakborslei (nog) niet!

De fractie Vlaams Belang – VLOTT heeft op de districtsraad een voorstel ingediend i.v.m. de verplaatsing van de markt op de Lakborslei op haar oorspronkelijke plaats. We hebben hiervoor tijdens de raadszitting een aantal argumenten aangebracht.


 


 


Zo klopte het argument van het districtscollege niet dat op plaatsen waar marktkramen stonden nu bomen geplant werden. De betrokken districtsschepen gaf dit ook toe op de raadszitting. Er is nog genoeg plaats om langs 1 zijde van de Lakborslei kramen te plaatsen.


 


 


Ook de onveilige toestand op het kruispunt van de Lakborslei en de Ten Eekhovelei werd door ons aangekaart. Zelfs het slalommen van auto’s langs de kramen werd niet verhinderd door het plaatsen van dubbele nadarhekken gaf de districtsschepen voor Markten en Foren toe. En verder hebben we natuurlijk de geurhinder van de vis en –eetkramen in het stuk Lakborslei tussen de Ten Eekhovelei en de Grijspeerstraat. 


 


 


Door het Vlaams Belang – VLOTT werd er een petitie overhandigd van een 350-tal marktbezoekers om de markt te verplaatsen naar haar oorspronkelijke plek. Ook door het stedelijk wijkoverleg werd een bevraging gedaan bij de marktkramers. De bevoegde districtsschepen citeerde uitvoerig over deze bevraging. Op de vraag of men tevreden was over de verplaatsing van de markt antwoordden 27 neen, 19 ja en 8 neutraal. Vijftig % is dus ronduit ontevreden. Een meerderheid vindt dan weer wel dat het positief is dat het Rodekruisplein als parkeerplaats kan gebruikt worden. 34 positief, 14 negatief en 4 onbeslist.  65% vindt het Rodekruisplein als parking een ronduit goed gegeven. Dat sp.a &VlaamsProgressieven en Groen! deze parking in de toekomst willen afschaffen weten deze marktkramers niet. Bij 87% van de ondervraagde marktkramers is de omzet gedaald of gelijk gebleven. Een belangrijke uitspraak van een marktkramer was “Ja, mijn omzet is verminderd. De markt heeft ingeboet in kwaliteit. Er staan niets anders meer dan (paar uitzonderingen na) rommelkramen “.


 


 


 


Niettegenstaande Peter De Roeck namens het districtscollege het eens was met alle argumenten die wij aandroegen besliste de meerderheid om tegen te stemmen (ons voorstel werd verworpen met 13 tegen en 11 voor en 1 onthouding PVDA). Men gaat eerst verder evalueren en eventueel de markt verplaatsen op het einde van het jaar. Men schuift het probleem, de aftakeling van de eens zo succesvolle markt van de Lakborslei, voor zich uit en weigert verantwoordelijkheid te nemen. Wij hebben in ieder geval als fractie en als Vlaams Belang – VLOTT onze verantwoordelijkheid wel genomen met dit (spijtig niet goedgekeurde) voorstel. Of is het misschien dat deze nipte meerderheid geen goede, degelijke voorstellen van het Vlaams Belang VLOTT wil goedkeuren?


 


Jan Van Wesembeeck                                                  Guy Dirckx


Fractievoorzitter                                                          Fractiesecretaris


0477/208 606                                                              0495/57 62 05


Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...