Mandatenlijst en Deurne

Op 14 augustus jl. publiceerde het Belgisch Staatsblad de mandatenlijst. Bepaalde mandatarissen zijn verplicht hun mandaten en vermogen kenbaar te maken bij het Rekenhof. Wie heeft of moest  er allemaal een aangifte doen in Deurne?


We dienen allereerst vast te stellen dat de voorzitters van het districtscollege en districtsschepenen niet verplicht zijn om een mandatenlijst in te vullen. Dat is nochtans onbegrijpelijk als u weet dat een voorzitter of een districtsschepen evenveel verdient als een burgemeester of schepen van een gemeente van 20.000 inwoners. Als een districtsraadslid een mandaat heeft in een of andere intercommunale is hij echter wel aangifteplichtig. Uiteraard zijn parlementairen ook aangifteplichtig.


We constateren tevens dat niemand die aangifteplichtig is in Deurne dit vergeten is. Wie heeft er nu allemaal aangifte gedaan en woont in Deurne?


Frank Geudens, voorzitter van de districtsraad en districtscollege, oefent nog volgende mandaten uit: provincieraadslid, bestuurder en lid van het directiecomité van ISVAG (afvalverwerking), bestuurder en secretaris van IVCA (intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen), bestuurder havencentrum van Lillo, zaakvoerder BVBA Gemeentenieuws en bestuurder van POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen.


Marleen De Backer, eerste districtsschepen, had volgende mandaten: directielid Huisvesting CV (sociaal wonen) tot 1/5/2007,  ondervoorzitter van VLD Deurne, secretaris van VLD Groot-Antwerpen, bestuurslid van vzw BOVKAD, bestuurslid van de vzw Jan Van Rijswijck en bestuurder, lid van het “Corporate Governance Committee” en lid van het directiecomité van de IGAO (intercommunale gasvoorziening voor Antwerpen en omgeving).


Walter Verbruggen, derde districtsschepen was tot 29 maart 2007 bestuurder van de Hooge Maay en was verder nog leraar. Volgend jaar zullen we Walter Verbruggen niet meer terugvinden in deze lijst. Groen! zit nu in de Antwerpse gemeenteraad in de oppositie en kan aan zijn mandatarissen geen goedbetaalde bestuursmandaten meer uitdelen!


Verder treffen we in de lijst nog René De Preter aan, fractieleider van de sp.a – VlaamsProgessieven in de Deurnse districtsraad maar tevens ook OCMW-raadslid, bestuurder van de Hooge Maey, Imea (intercommunale maatschappij voor energievoorziening Antwerpen), bestuurder van de VZW Arbeidersopvoeding Deurne, voorzitter van de vzw Club DT (Deurnse Turners) en voorzitter van de vzw Sociale Kring Cultuur Deurne en de vzw Turninum.


Luc Mahieu is fractieleider van de openVLD in de districtsraad en bestuurder bij IGAO.


Arfan Saber zetelt als districtsraadslid voor sp.a-VlaamsProgressieven en is tevens bestuurder bij de CVBA Finea (Financieringsintercommunale voor de Energievoorziening in het Antwerpse) en werkend vennoot in de BVBA Q8-Kaynaat.


Ariane Van Dooren is fractieleider van de CD&V –N-VA in de districtsraad maar ook bestuurder van Integan, advocaat, bestuurslid van CD&V Deurne en bestuurder van UNIZO Deurne –Borsbeek.


Maria Vogels is fractieleider van Groen! in de districtsraad en tevens Vlaams Parlementslid en voorzitter van de vzw Chapeau.


Van het districtscollege zijn noch tweede districtsschepen Peter De Roeck(CD&V – N-VA)  noch vierde districtsschepen Wendy Van Dorst (sp.a –VlaamsProgressieven) aangifteplichtig.


Peter De Roeck oefent geen enkel bezoldigd nevenmandaat uit. Wendy Van Dorst werd door de provincieraad (22 november 2007 en 20 maart 2008) aangesteld als bestuurder in de fusiemaatschappij voor sociaal wonen van de stad Antwerpen, heden Woonhaven Antwerpen genoemd.


Van onze districtsraadsleden van Deurne zal u niemand aantreffen in deze mandatenlijst. Onze fractie moet immers niet zoet gehouden worden met allerlei mandaten om ja te knikken in de districtsraad tegenover de slaafjes van Janssens en Co.
Aldus regeert keizer Geudens over zijn “meerderheid” in Deurne. Brood en spelen… een vertrouwd recept dat reeds door de Romeinse keizers werd toegepast om hun onderdanen zoet te houden.

In bijlage vindt u een uittreksel van het Staatsblad


       


    

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...