Fractie Vlaams Belang in de provincieraad van Antwerpen is het meest actief

Het politieke apparaat in België is een kluwen van peperdure instellingen. Het nut van sommige van deze instellingen wordt regelmatig in vraag gesteld en onder andere de Senaat kost de belastingbetaler jaarlijks miljoenen euro’s én dient in feite tot niets. Om een efficiënt federaal beleid te voeren zou de Kamer van Volksvertegenwoordigers moeten volstaan. Een andere twijfelachtige en vooral relatief onbekende instelling zijn de provincies.


Het is geen geheim dat het Vlaams Belang af wil van de provincies als politiek overheidsorgaan. Sommige bevoegdheden kunnen na afschaffing overgeheveld worden naar het Vlaams Parlement, anderen dan weer naar de Vlaamse steden en gemeenten. Maar het Vlaams Belang is eveneens van mening dat zolang de provincies bestaan, alle provincieraadsleden, verkozen door u en ik, met verve hun mandaat moeten uitvoeren. Al is het maar louter uit respect voor de kiezer.


De Antwerpse provincieraadsfractie maakte de cijfers bekend van haar werking in de provincieraad de voorbije vijf jaar. Meteen valt op dat deze raadsleden met voorsprong de hardst werkende verkozenen zijn in deze provincie. Dit is een objectief gegeven. In totaal werden door de Vlaams Belang-fractie niet minder dan 483 schriftelijke vragen gesteld. Dat is zeven keer meer dan SP.a (33), Groen (22), CD&V/N-VA (13) en Open VLD (1) samengeteld kunnen voorleggen.


Daarnaast stelden de raadsleden van het Vlaams Belang 49 mondelinge vragen (SP.a: 11; Groen: 7; CD&V/N-VA: 2; Open VLD: 2), 40 interpellaties (Groen: 13; SP.a: 3 ; Open VLD: 1 ; CD&V/N-VA: 0) en 15 moties en voorstellen (SP.a: 2; Groen: 1; Open VLD: 1; CD&V/N-VA: 1), waarmee deze Vlaamsnationale partij afgetekend op nummer één prijkt.


Wat overigens ook het vermelden waard is, is de bezetting van de Vlaams Belangfractie in Antwerpen. Zoals het er nu naar uitziet zal deze fractie, die met 23 Vlaams Belangers begonnen is in 2006, eindigen met eveneens 23 VB raadsleden. Twee verkozen kandidaten van VLOTT hebben onderweg de trein verlaten en zetelen nu als onafhankelijken.


Voor de volledigheid vermelden we nog dat de ‘top vijf’ van actiefste provincieraadsleden volledig uit Vlaams Belang-mandatarissen bestaat. In de ranglijst van de schriftelijke vragen staat Jan Huijbrechts (188) op de eerste plaats, gevolgd door Jan Claessen (51), Dirk De Smedt (46), Steven Vollebergh (39) en Bart Van Hove (32). Inzake mondelinge vragen, interpellaties, moties en voorstellen, wordt de ranglijst opnieuw getrokken door Jan Huijbrechts (18). De tweede plaats wordt ingenomen door Dirk De Smedt (14), gevolgd door Jan Claessen (13), Steven Vollebergh (7) en Jos Meeus (6).

Conclusie: ons Deurns provincieraadslid, Jan Claessen (zie foto) heeft de afgelopen jaren met verve de kleuren van Deurne en van onze partij verdedigd in de provincieraad!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...