Dascottelei kost 25% meer dan normaal!

In het Antwerps Nieuws – Deurne Positief van september jl. hebben we het reeds vermeld: “De werken hebben pas nut als er een verlenging komt van de tramlijn naar Wommelgem en langs de Krijgsbaan naar Wijnegem.” Waarschijnlijk zal een “schuimbekkende en op hoge hakken stampvoetende” Kathleen Van Brempt bij de Lijn hebben aangedrongen om toch de Dascottelei nu al te “vertrammen”. Als er gevraagd wordt aan de minister van mobiliteit wat ze de afgelopen 5 jaar  gerealiseerd heeft voor en in Deurne is dit er zeker en vast bij. Daarentegen vond mevrouw Van Brempt het niet nodig om de Bisschoppenhoflaan aan te pakken. Dat had pas een aangenaam project geweest. Het doorgaand verkeer zou je in een tunnel kunnen steken. Daarboven een smalle Bisschoppenhoflaan met tram naar Wijnegem maar ja, van Deurne-Noord een leefbare buurt maken is blijkbaar niet de droom van Van Brempt.


 


We waren dus tegen een verlenging van de tram over de Dascottelei. Toen het schepencollege op 30 november 2007 de vergunning gaf aan de Lijn om de tram door te trekken lezen we in de collegebeslissing: “Het huidige dwarsprofiel blijft in grote lijnen behouden. De voetpaden en fietspaden worden integraal behouden.” Op 30 november 2007 worden de voet- en fietspaden dus niet heraangelegd. Nu stelt men vast dat het voet- en fietspad van de Dascottelei zwaar beschadigd is. In het “Deurnes dialect van voorzitter Geudens”: het ligt er vol hulten en bulten”. Waarschijnlijk is dit gekomen doordat er over het voet- en fietspad gereden is door zware camions van de aannemer. Gaat de stad de verzekering van de aannemer aanspreken? Dat weten we niet, we hopen het wel! Hoe kunnen de voet- en fietspaden er anders in 2007 nog goed bijliggen en plots tijdens de werken niet meer?


 


Alhoewel men de voet- en fietspaden niet wou heraanleggen heeft het districtscollege nu beslist om het toch te doen…en dit tegen een meerkost van 25%. Leest u even mee in de districtscollegebeslissing van 2 maart 2009 (in bijlage):


 


Inspectie financiën stelt vast:


met betrekking tot het prijsniveau van de voorgestelde vastlegging:
Op basis van de beschikbare gegevens rond marktconforme prijzen heeft inspectie financiën een prijsvergelijking gemaakt met de voorgelegde gedetailleerde kostenopstelling. Hieruit blijkt dat het prijsniveau van de kostenopstelling ongeveer 25% hoger ligt dan de normaal gangbare eenheidsprijzen voor vergelijkbare werken. De prioritaire stelling om de uitvoering van de voorziene werken op te starten onmiddellijk na de voltooiingswerken door De Lijn zorgt voor de stad voor een bijkomende financiële inspanning.


 


 


Is dit nu goed bestuur? Respect voor de inwoner van Deurne en van de Dascottelei? De sp.a –spirit en Groen! is in 2006 met het verkiezingsprogramma “Deurne Durft” naar de Deurnenaar gestapt. U weet nu wat dat betekent! Durft Deurne het prijsniveau van openbare werken optillen met 25%? U wist het antwoord al bij de verkiezingen van 2007: de slogan van de sp.a was “JA!”. Er is slechts één alternatief voor een goed, zuinig en degelijk bestuur in Deurne en dat kent u nu al: het Vlaams Belang!


 


 


Guy Dirckx


Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...