Bijregelen verkeerslichten kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan

Bij de herinrichting van het kruispunt Ruggeveldlaan – Boterlaarbaan is er een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan tussen automobilisten en de trams. Komende van de Ruggeveldlaan...