Bosuilhoeve (voorlopig) van de sloop gered!

Wat grote woonprojecten betreft vinden we in Deurne enkel de nieuwe verkaveling Eksterlaer in Deurne – Zuid. In Deurne – Noord staan er geen grote projecten op stapel. Enkel nog invulbouw (bijv. op de  Oude Bosuilbaan).


 


Groot was mijn verbazing toen ik gisteren tussen de B-punten van het college van 4 april jl. een aanvraag vond om de oude Bosuilhoeve te slopen en op deze plaats een appartementsgebouw te zetten van 5 verdiepingen .  U leest het goed een appartementsgebouw van 5 verdiepingen en 1 halfondergrondse bouwlaag voor parking. De hoogte van het gebouw is zelfs hoger dan de omliggende gebouwen. De hoeve is een  historische hoeve, nl. de vroegere afspanning “den Bosuil”, nu een restaurant. Men omschrijft het als volgt “ in kern mogelijks 18de-eeuws, opgetrokken in een traditionele bak- en zandsteenstijl, typologisch te omschrijven als een hoeve met losstaande bestanddelen (woonstalhuis met bijhorende langschuur), gelegen binnen een omhaagd spievormig terrein met restanten van een oude boomgaard. Afgezien van de aanwezige architectuurhistorische erfgoedwaarden vormt de hoevesite een betekenisvolle en nog goed afleesbare materiële getuige van het overwegend landelijke karakter van Deurne tijdens het Ancien Régime


 


Het schepencollege van de stad Antwerpen geeft een negatief stedenbouwkundig attest. De reden kan u lezen in de collegebeslissing. Opmerkelijk was wel het volgende” Het bedoelde perceel en de bestaande hoeve vormen momenteel een groene long in de bestaande stedelijke omgeving, en draagt in die hoedanigheid bij tot de kwaliteit van de bestaande woon- en leefomgeving. Het teniet doen van deze bestaande open ruimte en het hypothekeren ervan met dit grote voorgestelde volume is ruimtelijk onaanvaardbaar”.


 


Toch is een ding opmerkelijk. Deze beslissing is genomen in het college zonder debat. Het was  een B-punt. Aan een voor Deurne zo belangrijke beslissing wordt in deze stad weinig of geen aandacht besteed. In iedere andere gemeente had dit meer belangstelling gekregen.  Wat indien het college wel een gunstig stedenbouwkundig attest had gegeven? Hadden de omwonenden dan op een morgen wakker geworden van de sloophamers? Zulke zaken zouden beter beslist worden op districtsniveau. Beschouwen de stadspolitici de districtspolitici wel als volwassen? Om het in het nieuw politiekjargon te zeggen: de districtspolitici mogen zich met de borrelnootjes bezighouden. De vette vis blijft voorbehouden voor de stadspolitici.

Guy Dirckx
Districtsraadslid van Deurne


U kan klikken op de foto om deze te vergroten

In bijlage vindt u de collegebeslissing

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...