Antwerps Stadsbestuur aborteert referendum Oosterweel

Reclameman Janssens verdrinkt de vis: referendum dreigt maat voor niets te worden


Alternatievenlijst onvolledig


Het Vlaams Belang heeft met verbazing kennis genomen van de jongste demarches van Patrick Janssens en zijn ploeg tegen het aankomende referendum over de Oosterweelverbinding en de zogenaamde Lange Wapper. Antwerps SP.A burgemeester Jannssens, die zich vanuit de arrogantie van zijn macht nog niet zo lang geleden liet ontvallen dat in het Oosterweeldossier maar moest uitgevoerd worden wat het enge kringetje van zijn politieke vrienden binnen de BAM en de fameuze Staten Generaal van de Antwerpse Mobiliteit hadden gedecreteerd, laat vandaag verstaan dat hij een akkoord wil sluiten met de Antwerpenaren die om een referendum over dit dossier vroegen.


Het “Walk and don’t look back” van Janssens wordt daarmee al een eerste keer genuanceerd. Janssens, die als reclameman, uiteraard al de bui had zien hangen, en als geen ander bevreesd moet zijn van een referendum van de Antwerpenaar over een onderwerp als dit, probeert de vis te verdrinken door aan de initiatiefnemers van het referendum nu voor te stellen om ook het BAM-voorstel zelf en zowaar nog een derde tracé mee als voorwerp te nemen. Daarmee aborteert hij handig het wezen van het referendum zelf dat de Antwerpenaar opriep om voor of tegen de Lange Wapper (en bij uitbreiding tegen voorstander Janssens te stemmen).


Janssens minacht hiermee de 50.000 Antwerpse ondertekenaars van het referendumverzoek en laat meteen een historische kans op een eerste Antwerps experiment van basisdemocratie liggen. Daarenboven laat Janssens in zijn alternatievenvoorstel bewust na om ook de optie van de rechtstreekse ontsluiting van de (tolvrije) Liefkenshoektunnel op de E17, zoals onder meer gevraagd door de havenmiddens, aan de kiezer voor te leggen.


Vlaams Belang zal dan ook niet toelaten dat Janssens zijn slag thuis haalt en zal het dossier bij monde van Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid Jan Penris op de eerstvolgende agenda van de Antwerpse Gemeenteraad laten behandelen.


Filip Dewinter


Fractieleider van het Vlaams Belang in de Antwerpse Gemeenteraad en het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...