ZO WERKT DE DEMOCRATIE VOLGENS SP.A-ER GEUDENS IN DEURNE

Via een gunstige wind mocht ik onderstaand bericht bestemd voor de “meerderheid” van Deurne ontvangen.  Zo kan u zelf oordelen hoe deze meerderheid met de democratie omgaat!


 


Jan Van Wesembeeck


 


Fractievoorzitter Vlaams Belang – VLOTT Deurne


 


Aan de collega’s van de meerderheid districtsraad Deurne


De districtsraad van donderdag 22 april heb ik afgelast wegens OVERMACHT. Immers 2 leden van de meerderheid (Arfan en Najat) konden niet tijdig terug in het land geraken, vermits we de meest nipte meerderheid hebben kon ik niet anders doen.


Weliswaar hadden we met de oppositie afgesproken zoveel mogelijk eensgezind de raad te laten verlopen. Dit laatste vervalt nu vermits Vlaams Belang (zie hieronder) een extra raad op 3 mei oproept nog voor wij dat konden (wij wilden eerst onder mekaar afspreken).


Het college wil die raad zo sereen (en kort) mogelijk laten verlopen met weinig mogelijk tussenkomsten van onsentwege en zo kort mogelijke antwoorden vanuit het college. Het is wel van belang dat IEDEREEN PRESENT is , tenminste voor het agenda-deel waar stemmingen aan te pas komen (tot de interpellaties).


Wendy en ikzelf dienen op diezelfde avond de algemene vergadering van onze partij bij te wonen omdat we er sprekers zijn. Dus wij vertrekken zodra het kan.


Frank Geudens
Voorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...