Zit er een Al Qaida terrorist in de districtsraad van Deurne?

Toen we op 3 mei jl. blz. 8 van de Gazet van Antwerpen lazen waren we verbaasd maar ook weer niet.


 


Arfan Saber, districtsraadslid voor Groen! (maar verkozen voor de sp.a) deed volgende uitspraken: “Wat is er met Osama Bin Laden aan de hand?”, vraagt Saber kalm als we hem om 15u bellen. Even denken we dat hij nog niet op de hoogte is. “Jawel, ik heb ook gehoord dat de Amerikaanse president beweert dat hij dood is”, zegt Saber, die districtsraadslid voor Groen! is in Deurne. “Ik dacht altijd dat een goed journalist moet dubbelchecken en bewijzen zoeken. Maar ik heb dat nog geen enkele journalist zien doen. Zonder een bewijs, zonder een lijk, geloof ik niet in de echtheid van dit bericht. De ophanging van Saddam Hoessein hebben de Amerikanen gefilmd. Toen afgelopen weekend de jongste zoon van Kadhafi door de NAVO werd gedood, heeft een geestelijke dat met beelden bevestigd. Obama wil zijn troepen terugtrekken uit Afghanistan en zoekt een reden om dat te kunnen verkopen aan zijn bevolking. Hij kan vertellen wat hij wil.” Of Saber blij zou zijn mocht het bericht toch kloppen? “Blij? Ik zou niet weten wat Bin Laden mij heeft misdaan. Ik heb nooit een staalhard bewijs gezien dat die mens achter de aanslagen van 9/11 zat.”


De reactie van zijn partij Groen! liet niet lang op zich wachten. In de Gazet Van Antwerpen van 4 mei lezen we: “Groen! is een pacifistische partij en uiteraard tegen elke vorm van terrorisme. Dat valt niet goed te praten. Bovendien heeft Bin Laden zelf gezegd voor welke aanslagen hij allemaal verantwoordelijk is. Beweren dat er geen bewijzen zijn, is dus nogal vreemd”, zegt Mieke Vogels.


De politica wijst erop dat wat Arfan Saber zegt geen standpunt van de partij is. “Wel integendeel. Ik zal Arfan dan ook aanspreken over zijn uitlatingen in de krant. Dit kan ik niet appreciëren.”

Waar werd Bin Laden gevonden? In Pakistan. Arfan Saber is van Pakistaanse afkomst. Blijkbaar dweept men in Pakistan met Bin Laden…net zoals Arfan Saber dit doet.


Tja dat de Groenen islamfundamenlisten aan de borst drukken wisten we wel. Al Qaida betekent trouwens  het fundament. We zien dan ook talrijke moslims op de lijsten van Groen! staan. Daaronder zitten blijkbaar ook een aantal Al Qaida vrienden…en van vriend naar terrorist is een kleine stap.

Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...