Wordt het districtshuis ook districtsbibliotheek? Heeft de districtsraad hier inspraak in?

In de loop van 2009 verhuist de personeelsdienst van de stad Antwerpen van het districtshuis van Deurne naar “Den Bell” op het Antwerpse Zuid. Hierdoor komen er een aantal verdiepingen, het achtergebouw en een zijvleugel vrij in het districtshuis. Als Vlaams Belang vinden we uiteraard dat deze ruimten zinvol moeten ingevuld worden. Aangezien het districtshuis ook een beetje het visitekaartje is van de Deurnse districtsraad is het onze mening dat de districtsraad betrokken wordt bij de invulling van deze ruimten. Niet dus… Op de commissie moesten we horen dat de administratie eventueel plant om de districtsbibliotheek  van de Te Couwelaerlei te verhuizen naar het districtshuis. Er moeten nog stabiliteitsstudies uitgevoerd worden maar voor de rest is het dossier reeds ver gevorderd. Wat gaat men dan aanvangen met de gebouwen aan de Ter Couwelaerlei? Daar kwam geen antwoord op!


 


Dit is wederom weer eens een staaltje van het feit dat de stad en het college van burgemeester en schepenen de decentralisatie niet serieus nemen. De districtsraad wordt niet betrokken bij serieuze discussies over de invulling van het districtshuis, de Oosterweelverbinding, de blauwe zone Sportpaleis,…Op de agenda van de districtsraad van februari stonden enkele aanpassingen van verkeersreglementen en dat was het! Gelukkig had Jan Van Wesembeeck, onze fractieleider, nog een interpellatie over de blauwe zone Sportpaleis en wou de open vld een vraag stellen over de werken aan de terminus van tram 24 aan Silsburg anders was de districtsraad afgelopen om 8u15. Nu hebben we nog vergaderd tot 8u40.


 


We hadden het echter niet anders verwacht na de verkiezingen van 2006. Overal socialistische voorzitters van het districtscollege (de conferentie van de voorzitters is meer een partijbijeenkomst dan een overlegorgaan) die centralistisch denken en geen kritiek dulden op het beleid van de stad, burgemeester Janssens en zijn schepenen, waterdragers. De decentralisatie die hoopvol gestart werd in 2001 is met een aantal maatregelen, genomen tussen 2007 en nu, ver teruggedraaid. De districtsraden mogen enkel wat advies geven over verkeersreglementen. De serieuze, zware dossiers, die een zekere impact hebben op het district worden afgehandeld in het districtscollege en het college van burgemeester en schepenen. Was dit nu de bedoeling van de decentralisatie?  


 


 


Guy Dirckx


districtsraadslid        

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...