Wachtlijsten van minstens 9 maanden voor lessen Nederlands in Antwerpen. Eerste startmoment in september.

Het aantal vreemdelingen op de wachtlijsten van het Huis van het Nederlands neemt alweer fors toe. Op 14 januari stonden 3.705 personen op de wachtlijst. Van die 3.705 moesten er nog 1.315 getest worden naar hun kennisniveau. Er is momenteel een wekelijkse instroom van 430 personen. Slechts 900 kunnen in de loop van het voorjaar nog beginnen met de lessen Nederlands. De anderen zullen moeten wachten tot het eerstvolgende startmoment in september. Maar ook dan zal niet iedereen die nu op de wachtlijst staat kunnen starten. Deze toestand is ronduit dramatisch en brengt het ganse inburgeringsbeleid in onze stad op de helling. Daarom pleit het Vlaams Belang voor een immigratiestop voor Antwerpen. In onze stad kan met dergelijke instroom geen degelijk sociaal beleid meer gevoerd worden. Nieuwkomers moeten minstens één jaar in de steun vooraleer te kunnen starten met Nederlandse lessen. Tijdens de lessen dienen ze uiteraard ook gesteund te worden. De volgende stap is de zoektocht naar werk. Dit gebeurt veelal via een sociale tewerkstelling van één jaar. Voor elke nieuwkomer is aldus minstens een traject van drie à vier jaar (in het beste geval) nodig om klaargestoomd te worden voor de reguliere arbeidsmarkt. Met de huidige massale instroom is een inburgeringsbeleid onmogelijk geworden, met alle negatieve gevolgen voor onze stedelijke samenleving van dien.


Een voorbeeld uit de OCMW-praktijk:


Een Afrikaanse man biedt zich aan bij het OCMW. Hij is toegekomen op 16 september 2009. Op 5 oktober krijgt meneer een erkenning als OVN-vluchteling. We kunnen er dus van uit gaan dat het hier om een politiek vluchteling gaat. Op 7 oktober wordt de man overgebracht naar het Opvangcentrum van Fedasil in Arendonk. Hoewel de man Frans en Engels spreekt, wordt hij toch naar het Vlaamse landsgedeelte gestuurd! Meneer zoekt met de hulp van de mensen van het asielcentrum naar een woning in Antwerpen. Als hij die gevonden heeft, komt hij aankloppen bij het Antwerps OCMW voor leefloon, huurwaarborg en installatiepremie.  De man wordt door het OCMW op 11 januari verwezen naar het Huis van het Nederlands om zich in te schrijven voor Nederlandse lessen. Er wordt hem gezegd dat hij binnen ongeveer twee maanden kan terugkomen voor een test. Dan wordt pas bepaald welk cursusniveau voor de man haalbaar is. Aan het OCMW wordt gemeld dat de man niet voor september van dit jaar in aanmerking komt om te starten! Misschien duurt het zelfs langer, melden ze vanuit het Huis van het Nederlands aan de maatschappelijk assistent.


Enkele OCMW-cijfers (uit maart 2009) om een beeld te geven van de kennis van het Nederlands bij OCMW-klanten


Van de 5.767 klanten die activeerbaar zijn, heeft 71% een andere moedertaal dan het Nederlands. 978 klanten hebben niet de vereiste kennis van het Nederlands om werkervaring op te doen. De taalproblematiek weerhoudt dus al ten minste 17% van de professioneel activeerbare klanten om snel te kunnen worden toegeleid naar een werkervaringstraject. Er zijn 1.533 klanten die lessen Nederlands volgen, dit betekent 27%.


Voorzitter Monica De Coninck heeft gelijk als ze stelt dat de situatie voor het Antwerps OCMW niet langer houdbaar is. Ze is daar met haar partij en burgemeester Janssens mee verantwoordelijk voor, maar ook de huidige federale regering treft schuld. Het gesprek tussen de OCMW-voorzitters van de grote steden en minister Courard van volgende dinsdag mag geen vrijblijvend onderonsje worden, maar moet leiden tot concrete toezeggingen van de federale regering. Volgens het Vlaams Belang moet de federale regering de kosten voor de regularisaties volledig zelf dragen. Tevens dient de federale regering een immigratiestop in te voeren voor de grote steden. Er mogen geen nieuwe vluchtelingen en asielzoekers aan de grote steden worden toegewezen. Asielzoekers die zich in ons land aanmelden en die de Franse taal machtig zijn, dienen naar het Franstalig landsgedeelte te worden toegeleid.


 


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...