Vlaams Belang wil openluchtfitness in provinciale en gemeentelijke groendomeinen

Vlaams Belang pleit voor plaatsen fitnessinfrastructuur in parken

 
Fitness is op dit moment de populairste sport in Vlaanderen. Velen doen aan fitness om hun conditie op peil te houden. Fitness is meestal indoor en clubgebonden waarbij je verplicht bent je lid te maken om aan fitness te kunnen doen. Fitness is niet goedkoop. Voor kansarme bewoners is het uitoefenen van fitness daarom geen evidentie. Niet iedereen wenst ook aan te sluiten bij een fitnessclub.
Provincieraadslid Jan Claessen en Antwerps gemeenteraadslid Caroline
Drieghe
lanceren het voorstel om in elk Antwerps groendomein een openluchtfitness te voorzien. Ze zullen daarover interpelleren in respectievelijk de Antwerpse provincie- en gemeenteraad. Dit laagdrempelig bewegingsaanbod is in verschillende buurlanden al flink ingeburgerd.
Bij ons was in de jaren ’70 en ’80 vooral de Fit-O-meter populair. Nu zijn de Fit-O-meters met de opgang van de fitnessclubs wat in onbruik geraakt. Bloso deed in 2007 wel een oproep aan de gemeentebesturen om er opnieuw aandacht voor te hebben. De laatste jaren heeft vooral het joggen, o.a. met het populaire ‘Start to run’ programma, een steile opgang gekend.  
Het plaatsen van fitnessinfrastructuur in parken heeft de bedoeling om de Antwerpenaar aan te moedigen om meer te bewegen en ongedwongen aan sport te doen zonder zich bij een club te moeten aansluiten. Daardoor wordt deze sporttak toegankelijker voor iedereen, ook voor de fitte ouderen en sociaal zwakkeren die hun weg niet vinden naar indoor fitness in clubverband. Het bevordert tevens het sociaal contact. Wandelaars en parkbezoekers kunnen op eigen ritme en trainingstijd gebruik maken van de aangeboden toestellen. Bovendien is dit aanbod gratis en voor alle leeftijden, van jongeren tot senioren. De integratie van fitnessinfrastructuur in openlucht heeft dus verschillende voordelen.

Philippe Van der Sande
Persverantwoordelijke Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...