Vlaams Belang krijgt gelijk over proefopstelling

De proefopstelling Keesinglaan-Santvoortbeeklaan is een grote mislukking


 


  


Vanaf maandag 12 december jl. werd een proefopstelling van kracht in de Keesinglaan en de Van Santvoortbekelaan. Deze proefopstelling was het gevolg van een gunstig advies van de


districtsraad van 20 oktober jl. en een collegebeslissing van 18 november 2011. Wij hebben niet deelgenomen aan deze stemming. Dit punt stond reeds in september op de agenda van de districtsraad en toen hadden we heel wat opmerkingen. Waarom zijn er geen alternatieven bestudeerd o.m. het omkeren van de richtingen (uit langs de Keesinglaan en in langs de Santvoortbeeklaan). De voornaamste vraag was echter wie, welke bedrijven hebben deze proefopstelling gevraagd. Districtsschepen Wendy Van Dorst kon hierop niet antwoorden en verwees enkel naar het kabinet van schepen Van Campenhout. Wat ons nog het meest opviel was het advies van de verkeerspolitie dat voorwaardelijk gunstig was:: “Vanuit veiligheidsoogpunt merkt de verkeerspolitie op dat de verkeersintensiteit zal toenemen op het kruispunt Santvoortbeeklaan – Bisschoppenhoflaan. Het is niet aangewezen om, zonder het plaatsen van verkeerslichten, bijkomend autoverkeer te verwijzen naar dit kruispunt.


Wat stellen we na 1 maand proefopstelling vast: het is er een grote chaos. Er wordt nog steeds niet opgetreden tegen de foutparkeerders in de Keesinglaan. Mensen die naar de Aldi of Action gaan, rijden, bij gebrek aan goede signalisatie, nog steeds de Keesinglaan richting Bisschoppenhoflaan in. Op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan / Santvoortbeeklaan stond welgeteld 1 dag een lichtkar van de politie om de bestuurders op de nieuwe situatie attent te maken. De Peugeotgarage klaagt dat hun leveranciers en klanten nu een omweg dienen te maken langs de Keesinglaan en de Middelmolenlaan om hun zaak te bereiken. Het Chinees restaurant heeft dezelfde klachten. Als het rustig is en er geen toezicht is van de verkeerspolitie wordt de Santvoortbeeklaan nog steeds in beide richtingen gebruikt. Dit geldt trouwens ook voor de Keesinglaan. We concludeerden dat na 1 week proefopstelling de signalisatie gebrekkig is, dat de huidige proefopstelling gevaarlijk is en dat deze verwarring veroorzaakt bij de bestuurders. Het districtscollege heeft het licht gezien want op 16 januari jl. stelden ze de districtsraad voor om zo vlug mogelijke de proefopstelling in de Keesinglaan/Santvoortbeeklaan op te heffen. Had men nu eens naar het Vlaams Belang geluisterd dan had men heel deze vaudeville niet moeten opvoeren.

Volgende maand (februari) zal de proefopstelling verdwijnen maar toch blijven er enkele vragen: wie/welk bedrijf heeft deze proefopstelling gevraagd? Is dit nu goed bestuur? En vooral hoeveel heeft heel deze mislukte proefopstelling gekost?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...