VLAAMS BELANG IS VOOR DE ZWEMVIJVER BOEKENBERG

Aangezien er vandaag heel wat verkeerde berichtgeving was rond de zwemvijver Boekenberg hebben wij een persbericht gestuurd. In bijlage vindt u het desbetreffend arrest van de Raad van State.
Persbericht


VLAAMS BELANG IS VOOR EEN ZWEMVIJVER IN HET BOEKENBERGPARK


 


In de Gazet van Antwerpen van 21 april 2010 staat dat Vlaams Belang Deurne de buurtbewoners steunt in hun protest tegen een ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark. Er staat zelfs in deze krant dat tussen deze klagers o.m. de moeder zit van een gemeenteraadslid van Vlaams Belang. Letterlijk zelfs: ”De Deurnse afdeling van die partij (Vlaams Belang) heeft het protest altijd gesteund.” Dit klopt niet. Journalisten dienen het arrest goed te lezen. Wij hebben de buurtbewoners gesteund in hun protest in 2006 tegen een tweede in-/uitgang in de Van Baurscheitlaan waar de dienstingang gevestigd is en tegen de hoogte van de gigantische gebouwen die buiten alle proporties zijn ten opzichte van hun doel. Het gaat tenslotte om een beschermd park. Wij waren en zijn voorstander van een zwemvijver in het Boekenbergpark.


Na overleg met het stadsbestuur werd er een compromis gemaakt dat er geen tweede in/uitgang kwam, deze bleef dienstin/uitgang. Aan de hoogte van de gebouwen wou de stad niets doen tenzij dat men voor deze gebouwen bomen wou planten zodat deze gebouwen aan het oog ontrokken werden. Dit was een eerbaar compromis. Een aantal buurtbewoners hebben daarmee hun vordering gestaakt (in het vonnis staat achter hun naam: in de vordering tot schorsing). Er is 1 buurtbewoonster, die geen lid is van Vlaams Belang noch van VLOTT,  die de vordering heeft gehandhaafd (achter haar naam staat in het arrest niet “in de vordering tot schorsing”).


 


Er staat ook niet in het arrest dat men niet aan sport mag doen in een park. Er staat dat de gebouwen, die men al heeft opgericht, niet mochten gebouwd worden. In een omzendbrief van de minister van 8 juli 1997 staat


31 Actieve recreatie is aldus onbestaanbaar met de bestemming parkgebied. Het geplande project is dan ook onbestaanbaar met de gewestplanbestemming.


32. In de omzendbrief wordt bovendien gesteld dat ‘parkgebieden geen gebieden zijn waar gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen moeten ingeplant worden’


33. Uiteraard dient de Minister zijn eigen omzendbrief in acht te nemen”


 


 


Het is een regeling die de meerderheidspartijen hebben uitgedacht en gemaakt niet het Vlaams Belang. Het was een regering van SP en CVP die deze regeling/omzendbrief bedacht heeft en de verantwoordelijke minister was Eddy Baldewijns (sp.a). Bij deze mensen moet men dus terecht om te klagen en men moet zeker niet Vlaams Belang afdeling Deurne de schuld geven van al wat nu gebeurt met de ecologische zwemvijver Boekenberg. Steden en gemeenten zijn ook verplicht regels en wetgevingen te respecteren en zodoende had de stad Antwerpen haar dossier moeten toetsen aan deze regeling/omzendbrief. Dit is aldus een staaltje van “goed bestuur”.          


 


Jan Van Wesembeeck                                                             Guy Dirckx


Voorzitter Vlaams Belang afdeling Deurne                               Fractiesecretaris


0477/208 606                                                                           0495/57 62 05    

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...