Vlaams Belang Deurne stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma voor

Op maandag 23 juli stelde afdelingsvoorzitter Jan Van Wesembeeck, samen met koepelvoorzitter Jan Penris en de lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraad Filip Dewinter, de Deurnse kandidaten en het Deurns verkiezingsprogramma voor: ’10 punten voor Deurne’.
 
Filip Dewinter: “Ik ben heel trots op deze enthousiaste ploeg en op de evenwichtige en bijzonder kwaliteitsvolle kandidatenlijst, met een goede mix van jong en oud.”
Dewinter: “Deurne is traditioneel een van de best scorende districten en dat zal dit keer niet anders zijn: in Deurne haalde het Vlaams Belang voorheen meer dan 40 procent.”
 
Lijsttrekker Jan Van Wesembeeck benadrukte dat het Vlaams Belang Deurne vanuit de oppositie heel veel heeft kunnen verwezenlijken, zoals:
Het creëren van een rustpunt op het einde van de Mortselsesteenweg, het verwijderen van de portretten van het koningspaar uit de raadszaal, het restaureren van het Conscience-monument aan de ingang van het Boekenbergpark, het herstellen van het wandelpad in het Boekenbergpark, het opnieuw houden van de markt terug op de Lakborslei (tijdens de werken aan de Turnhoutsebaan staat de markt tijdelijk op de Ten Eekhovelei), het redden van talloze parkeerplaatsen op de Turnhoutsebaan, het heraanleggen van de voetpaden in de Leon Stampelaan en de Mortselsesteenweg, de heraanleg van het voetpad op de Hooftvunderlei, het tegenhouden van het definitief afsluiten van de Hooftvunderlei (alsook van de proefopstelling daarvoor), het plaatsen van camera’s op het Bisthovenplein, het tegenhouden van de uitbreiding van de moskee in de Matheus Corvensstraat, enzovoort.
 
Recent heeft het Vlaams Belang Deurne trouwens vastgesteld dat Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) in Deurne bepaalde panden/huizen heeft gekocht om asielzoekers in onder te brengen. Dit werd onder andere vastgesteld in een appartementsblok op de hoek van de Karel Govaertsstraat en de Van den Hautelei. Dit pand wordt op dit moment in orde gebracht om er een 50-tal asielzoekers te huisvesten. Het Vlaams Belang hekelt het totaal gebrek aan inspraak van de buurtbewoners, maar is in de eerste plaats van mening dat Fedasil en zijn asielzoekers niets te zoeken hebben in Deurnse woonwijken. Wij eisen dan ook dat Fedasil dit verdoken asielcentrum zo vlug mogelijk sluit!
 
Verder haalde Van Wesembeeck het groot aantal initiatieven aan die het Vlaams Belang indiende: tussen februari 2007 en juni 2012 waren dat er niet minder dan 214. Ter vergelijking: de meerderheid diende slechts 88 initiatieven in. Het Vlaams Belang Deurne is met andere woorden de meest actieve fractie!
 
Tot slot werden de ’10 punten voor Deurne’ overlopen:
 
1. Meer bevoegdheden
2. Beter beheer van de Deurnse budgetten
3. Voor een Vlaams en niet-geïslamiseerd Deurne
4. Een beter en Deurns lokaal jeugdbeleid
5. Een beter ondersteund lokaal seniorenbeleid
6. Een actiever lokaal sportbeleid
7. Weer een lokaal cultuurbeleid in eigen handen
8. Een beter en ander lokaal beleid inzake straatbeeld, groen, mobiliteit en veiligheid
9. Meer lokale veiligheid door de oprichting van een preventieraad
10. Betere en meer lokale communicatie, wijkoverleg en bindende volksraadplegingen
 
De kandidatenlijst vindt u als bijlage.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...