Vlaams Belang Deurne klaagt oplopende asielfactuur aan

Vlaams Belang Deurne klaagt oplopende asielfactuur aan

Onder de slogan ‘Bespaar op asiel, niet op eigen mensen’ zullen mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang aanstaande donderdag een uitdeelactie voeren op de wekelijkse markt te Deurne aan de Lakborslei. De actie kadert in de nationale actieweek van de Vlaamse-nationale partij die de oplopende asielfactuur aan de kaak stelt.  

De Vlaams-nationale partij berekende de kostprijs van de asielcrisis en plaatste deze tegenover de massieve lastenverhogingen en besparingen die de burger kreeg opgedrongen.

Voorzitter Vlaams Belang Deurne dhr. Jan Van Wesembeeck: “Enkel op basis van het budget van Fedasil bedraagt de kost voor de opvang van één asielzoeker 1.249 euro per maand – of 14.991 euro per jaar. Dat is meer dan het gemiddelde pensioen, dat 1.212 euro bedraagt. Indien we ook rekening zouden houden met leefloon, sociale huisvesting, gezondheidszorg, kindergeld en onderwijskosten loopt de factuur verder op tot een veelvoud van dit bedrag.”

Immigratie of verzorgingsstaat

Volgens het Vlaams Belang is de aan de gang zijnde immigratievloedgolf niet combineerbaar met een verzorgingsstaat. “We staan voor een beslissende keuze. Het Vlaams Belang kiest in alle duidelijkheid: ons sociaal systeem mag niet neergehaald worden om de massa-immigratie te ‘sturen’, maar de massa-immigratie moet worden stopgezet om ons sociaal systeem overeind te houden”, aldus Jan Van Wesembeeck.

Laks uitwijzingsbeleid

Tegenover het opgezette beeld van een kordaat asielbeleid, plaatst het Vlaams Belang de naakte cijfers. Jan Van Wesembeeck: “Slechts 6 procent van het aantal bevelen tot uitwijzing wordt effectief uitgevoerd. Eens voet aan wal, is de kans dus uiterst groot dat men hier kan blijven.”

Met een salvo aan maatregelen wil het Vlaams Belang het asielbeleid keren: Jan Van Wesembeeck: “Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd.” Daarnaast pleit het Vlaams Belang onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, de verstrenging van de visapolitiek en een omvat ontradingsbeleid.

De campagne

Verwijzend naar de verschillende opiniepeilingen (VRT, VTM, Eurobarometer) wijst Jan Van Wesembeeck op de enorme tegenstelling tussen het beleid van de regeringsleiders en de publieke opinie. Zo toonde recent opinieonderzoek nog aan dat niet minder dan 4 op 5 Vlamingen (82 procent) vinden dat we al voldoende asielzoekers hebben opgevangen.

De actie vindt plaats op donderdag 08 oktober 2015 op de wekelijkse markt te Deurne aan de Lakborslei en vangt aan omstreeks 10 uur.

Contact: Jan Van Wesembeeck : jan@vlaamsbelangdeurne.org : 0477/208.606 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...