Vlaams Belang Deurne houdt hartstochtelijk pleidooi tegen islamitische hoofddoek in raadszaal (Persbericht)

Vorige week werd in het district Antwerpen voor het eerst de eed afgelegd door een moslima met hoofddoek, een raadslid van de PvdA. Bij monde van Antwerps districtsraadslid Hilde De Lobel tekende het Vlaams Belang hiertegen als enige partij verzet aan. Op donderdag 17 januari staat hetzelfde te gebeuren in Deurne: opnieuw zal een moslima van de PvdA, Karima Choukri, de eed afleggen met hoofddoek. En opnieuw zal het Vlaams Belang van zich laten horen.

Veel meer dan andere partijen draagt het Vlaams Belang westerse basiswaarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en vrouwenrechten hoog in het vaandel. De islam is in essentie een totalitair systeem met een religieus randje dat haaks staat op onze westerse cultuur en basiswaarden. Islamitische lichaamsbedekking voor vrouwen, zoals de hoofddoek, is een fundamenteel symbool van de islamisering van onze cultuur.

Wereldwijd worden we geconfronteerd met een niet te ontkennen wetmatigheid: hoe meer islamitische lichaamsbedekking, hoe meer islam, hoe minder vrijheid en hoe slechter het lot van moslimvrouwen en ook niet-islamitische minderheden. Het enige verschil tussen hoofddoek, nikab en boerka is het aantal centimeters textiel, want ze staan in essentie allemaal symbool voor hetzelfde: de onderdrukking en minderwaardigheid van de vrouw en de seksuele onrijpheid van mannen.

Vlaams Belang Deurne hoopt dan ook vurig dat het voorstel van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad, dat een wijziging inhoudt van het basisreglement bestuurlijke organisatie, zal worden goedgekeurd. Het voorstel houdt de invoering in van een hoofddoekverbod, en dit zowel in de Antwerpse gemeenteraad als in de districtsraden.

Tot slot: de symboliek van de hoofddoek moet los kunnen worden gezien van de wellicht goede intenties van de hoofddoekdraagster in kwestie. Desalniettemin steken mevrouw Karima Choukri en de PvdA met deze actie eigenlijk hun middelvinger op naar de miljoenen moslimvrouwen wereldwijd die doodongelukkig gebukt gaan onder het juk van de islamitische tirannie inzake lichaamsbedekking. Zij moeten zich diep schamen.

Een en ander wordt verduidelijkt in de toespraak die morgen door een van onze vrouwelijke raadsleden zal worden gehouden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...