Verslag van de Deurnse districtsraad van 20 juni 2013.

Over Retie, poppenkast en
nijlkrokodillen…

Van bij aanvang was het duidelijk dat
het weer een geanimeerde zitting zou worden. De meerderheid zat
immers ongemakkelijk heen en weer te schuifelen vanwege het afkeuren
van het cultuurbudget in de vorige zitting. Dit werd dan ook meteen
duidelijk doordat ze kunstgrepen wou uithalen in haar voorstellen
rond de projecten ‘Open Deurne’ en rond het ‘Lokaal
cultuurbeleid 2013’.
Onze fractie opperde dat het over lokaal
cultuurbeleid ging en dat het districtscollege veel en onnodig geld
uitgeeft om de vrijdagconcerten te promoten, die een uitstraling
krijgen tot in bijvoorbeeld… Retie.
Die uitstraling is echter
geen gevolg van de kwaliteit, maar eerder omdat ze gratis zijn,
dankzij de zware financiële inspanningen van de Deurnenaars… Om
het met de woorden van districtsraadslid Dirckx te zeggen: “Ik ben
daar niet bepaald trots op!”

Ook ‘Open Deurne’ zou een
aanzienlijk bedrag krijgen van deze nieuwe meerderheid… Op zich zou
dat niet zo erg zijn, ware het niet dat dit evenement blijkbaar één
week voor de Bevrijdingsfeesten plaatsvindt en dat het een bepaald
cachet (lees: elitair karakter) wil uitstralen. Het lijkt voor het
Vlaams Belang dan ook logischer en financieel interessanter om deze
twee evenementen in de toekomst te integreren tot één groot Deurnes
evenement.

Na een rondje ‘straten-praten’ was
ik getuige van een prachtig staaltje onwetendheid en manipulatie
vanwege de meerderheid. Zo stelde ons districtsraadslid Peggy Pooters
de vraag of het gerucht klopte dat IJsbaan Ruggeveld binnenkort weer
open gaat voor het publiek. De leden van de meerderheid deden alsof
hun neus bloedde en hun antwoorden blonken uit in vaagheid!
Restte
mevrouw Pooters enkel nog fijntjes op te merken dat ze de bron van
het gerucht wenste geheim te houden, wegens te pijnlijk voor de
meerderheid…
En zo weet de Deurnenaar nog steeds niks over de
échte reden van het sluiten voor het publiek van de ijsbaan: niet
vanwege renovaties, maar vanwege personeelsbesparingen door de
stad!
Wat ons districtsraadslid Jan Van Wesembeeck deed besluiten
dat de leden van het districtscollege na de vakantie best een grote
map, of nog beter: een grote doos politieke moed meebrengen.

VB-raadslid Guy Dirckx had een voorstel
tot beslissing ingediend voor de oprichting van een ‘Adviesraad
Lokaal Ondernemen en Middenstand’. Dit voorstel werd omstandig
beschreven en nadien, na interventie van het enige raadslid van de
CD&V, Ariane Van Dooren, door de ganse meerderheid
weggestemd.
Niks speciaals zou je denken, ware het niet dat meneer
Dirckx een ‘Theo Franckenske’ had gedaan. Hij had namelijk het
voorstel van N-VA afdeling Borgerhout vrijwel letterlijk overgenomen
en ingediend in Deurne. Qua gebrek aan kennis en communicatie binnen
de N-VA in Deurne kan dit tellen!
Helemaal hallucinant was het
dat mevrouw Van Dooren het in één tussenkomst klaarspeelde dat 13
N-VA-leden hun eigen voorstel wegstemden! De voltallige oppositie
heeft de meerderheid dan ook de vakantie ingestuurd met net geen
herexamens, maar wel met de nodige vakantietaken.

Nog een fijn staaltje onkunde van onze
‘Denkers –Durvers-Doeners’ werd gedemonstreerd in het debat
rond de verkeerstuin in het Rivierenhof. Deze zou gesloten worden
wegens niet meer van deze tijd, te onrealistisch qua verkeersbeleving
en te duur om te renoveren.
Dus kwam de meerderheid met een paar
lumineuze alternatieven… Oordeelt U zelf: “We kunnen opteren om
een ‘mobiele verkeerstuin’ aan te kopen om dan te gebruiken in
sporthallen en op speelplaatsen… Dat heeft men ook te – jawel –
Retie gedaan.”
Waarna VB-districtsraadslid Marina Rothmayer
vroeg of een dergelijke aankoop wel nodig was vanwege: “Niet meer
van deze tijd, te onrealistisch qua verkeersbeleving en te duur!”
Uiteindelijk werd het debat gesloten met de vage intentie om erover
te praten met de provincie.

Tot slot was er nog een amusante
discussie omtrent het probleem van de roodwangschildpadden in het
Boekenbergpark. Raadslid Verbruggen had een voorstel tot advies
ingediend omtrent de volledige verwijdering van deze dieren uit het
park.
Dat districtsschepen Sekeris een uitgesproken talent voor
poppenkast en een voorliefde voor didactisch materiaal had, was ons
onbekend, maar zijn uitleg rond het fascinerende karakter van de
roodwangschildpad en het inzetten van natuurlijke vijanden van dit
dier, zoals de nijlkrokodil, was hilarisch. Eind goed al goed echter,
want het voorstel tot advies werd aanvaard.

Nu maar hopen dat de nieuwe meerderheid
kan genieten van een deugddoende vakantie, met het nodige
studiemateriaal om te genieten op, bijvoorbeeld, de Bahama’s of…
Retie? Sommigen waren tijdens deze raad al volop in vakantiestemming zo zag men toch vanop de publiektribunes op hun I-pad (facebook is een veel gebruikt medium bij de raadsleden van de meerderheid). Hopelijk dat ze na de vakantie veranderd zijn in een
krachtdadig, competent en politiek moedig bestuur!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...