‘Verandering’: maak er nu eens eindelijk werk van!

De politieke situatie in Deurne is zoals het weer is op het moment dat ik dit artikel schrijf: droevig, maar dan ook zéér droevig. En abnormaal. De meerderheid was al zeer krap, en eigenlijk is er op dit moment zelfs geen meerderheid meer. En dit enkel en alleen omdat men niet kan of wenst te praten met één of meerdere partijen van de huidige oppositie! <br><br>Dit heeft als gevolg dat het Deurnse bestuur dreigt vast te lopen. Het heeft ook als gevolg dat er absoluut geen verandering in zicht is, verre van zelfs. De Deurnse burger is daarvan weer maar eens het slachtoffer. Als we naar de meest recente&nbsp; criminaliteitscijfers kijken, moeten we vaststellen dat in Deurne, na&nbsp; Antwerpenstad, de meeste criminele feiten worden gepleegd.<br><br>In Deurne heeft u dus meer dan in gelijk welk ander district (behalve het district Antwerpen) kans om slachtoffer te worden van een crimineel feit. Toch blijft de ‘meerderheid’ roepen dat “men” hier iets gaat doen; toch blijft de meerderheid beweren dat veiligheid een basisrecht is van elke burger. “Men” schreef deze loze woorden zelfs neer in het bestuursakkoord.<br><br>Er daadwerkelijk iets aan doen, woorden ook effectief omzetten in daden, neen daar is “men” blijkbaar nog lang niet klaar voor! Ondertussen gaat de Deurnenaar verder gebukt onder overvallen, diefstallen, auto-inbraken, enzovoort. Hoe lang laat men deze situatie nog voortduren? Of beter: wat moet er nog gebeuren alvorens “men” eens eindelijk in gang zal schieten? Wanneer zal “men” zich&nbsp; daadwerkelijk inspannen om de problemen waar de vele Deurnse burgers dagelijks mee kunnen worden geconfronteerd, op te lossen? Het is al lang 5 na 12. Laat ons daarom nu alstublieft beginnen met ervoor te zorgen dat de Deurnenaars krijgen waar ze voor gekozen hebben: “Verandering voor een veilig en leefbaar Deurne”,&nbsp; en dit over álle partijgrenzen heen, want voor het Vlaams Belang telt enkel en alleen het belang van de burger! Wij zijn er klaar voor, U ook?<br>

Jan Van Wesembeeck
1

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...