VEEL BLA BLA EN WEINIG BOEM BOEM OOK MET GROEN! OVER GELUIDSSCHERMEN

Er zijn zo van die partijen die lokaal mee in de “meerderheid” zitten maar op de hogere echelons in de oppositie. Dat maakt dat zij lokaal wat oppositie in de meerderheid voeren. Zo is er Mieke Vogels, boegbeeld van Groen!, die sinds zij in Deurne woont blijkbaar onze problemen ontdekt. Alle voorgaande jaren zal ze waarschijnlijk snel voorbij Deurne gereden zijn in de auto (waarvoor zij nog reclame maakte) of met de fiets…net zoals vele andere politici trouwens.


Sinds kort heeft ze ontdekt dat er in Deurne nogal wat geluidsoverlast is. Ten eerste van een politiehelikopter die op bepaalde dagen boven het luxueuze dakappartement van mevrouw Vogels zwermt. Ten tweede van de ring rond Antwerpen. Dat klopt! Overal in Deurne hoor je het gezoem van deze ringweg en waarschijnlijk op het grote terras van mevrouw Vogels hoort je het nog iets meer. Prompt volgde een initiatief van mevrouw Vogels in de districtsraad waarbij er door de andere meerderheidpartijen fijntjes werd opgemerkt dat zij deze vragen zelf kon stellen in het Vlaams Parlement. Dat heeft mevrouw Vogels ook gedaan. Ze ging mevrouw Hilde Crevits (CD&V) de bevoegde minister interpelleren over geluidoverlast. Deze minister antwoordde nikszeggend dat er geluidsbelastingkaarten moesten opgesteld worden maar dat deze nog steeds in voorstudie zijn. Verder antwoordde de minister dat slechts 5,7% van de snelwegen voorzien zijn van een geluidsscherm.


Een half jaar eerder echter stelde onze Vlaams volksvertegenwoordiger Marleen Van Den Eynde de minister hierover al een vraag. De Vlaamse regering is nl. verplicht om geluidsschermen te zetten daar waar het geluid de 80 dB overschrijdt. Tja waar is dat dan in Vlaanderen wou Marleen Van Den Eynde weten. U vindt de vraag en antwoorden op


http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=496916


 


Waar werd er gemeten in Deurne? Enkel aan de E313-E34 t.h.v. de Isidoor Opsomerstraat, Vaartweg en Nieuwe Donk. De meting bedroeg 79,4 Db wat heel dicht bij de pijngrens van 80dB ligt. Iets meer lawaai en de Vlaamse Regering was verplicht om geluidsschermen te zetten. Nu staan er wel geluidsschermen t.h.v. de Ruggeveldlaan (en het rusthuis daar) maar niet langs de Isidoor Opsomerstraat, de Vaartweg en de Nieuwe Donk. De districtsraad vraagt allang geluidsschermen langsheen de E313-E34. Er werden bij de metingen dan ook vraagtekens gezet. 0,6 dB meer en er moesten geluidsschermen komen…Normaal dat wij bij deze meting veel vraagtekens hadden.


Er werden trouwens in de periode 2002-2007 geen geluidsschermen geplaatst op Deurnes grondgebied.


Maar waar werd er nu niet gemeten? Wel langsheen de ring zoals bijv. t.h.v. de Ten Eekhovelei. Waarom werd er daar niet gemeten? Omdat de geluidsmetingen een hoger resultaat zouden geven dan 80 dB? Zou Deurne het Vlaams gewest op kosten jagen? Toen mevrouw Vogels interpelleerde heeft zij spijtig genoeg deze vraag niet gesteld. Er werden wel metingen verricht langsheen de ring in Merksem en daar haalde men gemakkelijk 74 dB. Wat zou dat voor Deurne geven?


Reeds in 1998 vroeg de districtsraad unaniem geluidsschermen langsheen de ring aan de Ten Eekhovelei. “De raad is van oordeel dat ook de woonzone Ten Eekhovelei dient te worden opgenomen voor plaatsing van geluidsschermen.” Ook in 2003 vroeg de districtsraad al geluidsschermen. “Het Rivierenhof moet als stiltegebied te worden beschouwd en dat betekent dat het Vlaams gewest aan de autosnelweg geluidsschermen moet aanbrengen”.


Al deze beslissingen werden goedgekeurd door het Vlaams Belang maar waar zat mevrouw Vogels toen? Toen hoorden wij in Deurne mevrouw Vogels niet. Toen ze de macht had om er echt iets aan te veranderen gebeurde er niets. Mevrouw Vogels was van 1995 tot 1999 schepen in Antwerpen en van 1999 tot 2003 Vlaams minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen.Van de CD&V en haar minister en van de overige meerderheidspartijen moeten we in Deurne niks verwachten…voor de CD&V minister(uit West-Vlaanderen) ligt Deurne ver weg…een plaats waar ze zo snel wil voorbij rijden. Van mevrouw Vogels moeten we niet veel verwachten dat heeft het verleden bewezen. Veel blabla…en weinig boemboem…en dat heeft ze zelf gezegd. En dus staan er nog steeds geen geluidsschermen langsheen de ring…tja…


Deurne verdient beter…u kent het enig alternatief…


 


 


 


 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...