TURNHOUTSEBAAN – DISTRICTSRAADSLEDEN MEERDERHEID MOETEN ZWIJGEN

Op de districtsraad van 19 november interpelleerde de N-VA over de parkeerproblematiek op de Turnhoutsebaan. We citeren: “Vooral de omliggende straten in de zone tussen de Frank Craeybeckxlaan en Leeuwlantstraat lijken door de werken nog meer parkeerhinder te ondervinden. Deze straten hadden in het verleden al te maken met een hoge parkeerdruk wegens de nabijheid van het Rivierenhof en voetbalclub ‘Tubantia Borgerhout.” Ook Mieke Vogels van Groen! kaartte deze problematiek als buurtbewoonster uitgebreid aan. Wist u wie voor zulke feiten al gewaarschuwd had? Wij en dat op de districtsraad van 7 september jl. . Dat was een districtsraad die we trouwens zelf bijeen geroepen hebben. Leest u mee: “ Met de provincie moet sluitend worden afgesproken, voor aanvang van de werken, dat de huidige parking Rivierenhof vlakbij de Turnhoutsebaan/Cogelsplein op deze baan kan aansluiten. Verder moet er de sluitende garantie zijn van de Provincie dat de vergroting en de heraanleg van de parking als eerste werk zal uitgevoerd worden en dit uiterlijk tegen 2010.” en verder “We willen maximale aandacht aan de signalisatie van parkings.” Op 7 september mochten de meerderheidspartijen niks zeggen…en dus zweeg Bart De Vos (N-VA), Mieke Vogels (Groen!), Steven Leyder (CD&V), René De Preter (sp.a) en Luc Mahieu (open vld). Bewijs hiervan vindt u in de notulen van de districstraad: “Raadslid Jan Van Wesembeeck licht zijn punt toe.Gehoord de tussenkomst van raadsleden Marleen De Bakcer, Jan Van Wesembeeck en Frank Geudens.” De fractieleiders van de meerderheid zeggen meestal niet veel tijdens deze legislatuur. Niet dat ze misschien niet iets zouden willen zeggen maar voorzitter Geudens legt hen een ijzeren zwijgplicht op. Op de districtsraad bleek trouwens deze opgelegde ijzeren zwijgplicht nog maar eens. Toen districtsschepen Ariane Van Dooren onze fractie een (waarschijnlijk omstandig) uitleg wou geven werd ze bruusk het woord ontnomen door voorzitter Geudens. Voor de rest van de districtsraad, die duurde tot 22u35, hebben we deze districtsschepen niet meer gehoord. Spijtig dat een interessant debat gesmoord dient te worden wegens de politieke correctheid…   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...