Trefwoorden: asiel

PB : 28/10/2015 : Open brief : ‘Ga terug naar uw land’

Open brief: ‘Ga terug naar uw land!’ In een open brief die zowel in het Engels als in het Arabisch en het Farsi werd  opgesteld, spoort Vlaams Belang Antwerpen asielzoekers aan om terug te keren naar hun land. Dat is een niet meer dan logisch initiatief, daar de regeringen en meer bepaald  Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (NVA) totaal in gebreke  blijven door onze grenzen wagenwijd te laten openstaan en steeds opnieuw extraopvangplaatsen te voorzien.  Het aanzuigeffect dat daar vanuit gaat, zal de asieltsunami doen aanhouden en wellicht zelfs nog doen verergeren.  Geen draagvlak, geen meerwaarde In de open brief aan asielzoekers wordt duidelijk gemaakt dat  “eerdere ervaringen ons leren dat massa­immigratie niet zelden gepaard gaat met  toenemende onveiligheid, werkloosheid en een bijkomende druk op de sociale  zekerheid.” Ook worden asielzoekers gewezen op het feit dat de bevolking er genoeg van  heeft: “In tegenstelling tot  wat  regeringsleiders  u  voorliegen,  vindt  de  overgrote  meerderheid ...