SLUIKSTORT OP DE HERENTALSEBAAN 487

Er is de grote en de kleine politiek. Vandaag wordt u vooral geconfronteerd met de grote politiek en de nakende verkiezingen voor de Kamer en de Senaat. Velen zijn daar geroepen maar weinig uitverkoren. De kleine politiek is de lokale politiek waar hard zwoegende gemeenteraads- en  districtsraadsleden dossiers behandelen die niet altijd in beeld komen maar waar een buurt of wijk toch wel mee geconfronteerd wordt. Soms is het om de muren op te lopen om zo een lokaal probleemgeval op te lossen.


 


Zo is er het voorbeeld van ons districtsraadslid Germaine Van Asten die geconfronteerd werd/wordt met een sluikstort op de Herentalsebaan 487- 489 juist over een grote bloemen- en plantenzaak. Ze heeft “god en klein peerke” gebeld bij de stad en in onze partij om dit probleem aan te klagen. Dit sluikstort ligt echter op privégrond. Gevolg: de stad kan dit sluikstort niet zomaar opruimen. De eigenaar dient eerst aangeschreven te worden. Dan en pas dan en nadat hij/zij in gebreke is gesteld kan de stad dit sluikstort opruimen op kosten van de eigenaar.


 


Dit sluikstort is een doorn in het oog van de buurtbewoners…gans het zaakje ligt er al sinds de herfst van 2009. Er zijn ook al ratten op afgekomen. Als je er voorbij komt stinkt het verschrikkelijk. Wat moet dat gaan rieken in de zomer! Germaine Van Asten was bezorgd over de gezondheid van de buren, van spelende kinderen,…Dankzij de goede zorgen van Bart Debie en ons gemeenteraadslid Peggy Pooters is dit dossier in een stroomversnelling gekomen. De eigenaar is in gebreke gesteld door de stad. De wijkagent volgt de toestand mee op. Hopelijk is dit sluikstort op het einde van de maand mei verdwenen.


 


Op de foto’s vindt u ons bezorgd districtsraadslid Germaine Van Asten midden het sluikstort.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...