REL IN DE DISTRICTSRAAD VAN DEURNE

Op de districtsraad van april dienden de beheerders van de vzw lokaal cultuurbeleid Deurne aangeduid te worden. Een per fractie en een per fractie die in de meerderheid zit. Volgens onze fractie was dit slechts een advies en hoefde er over deze beheerders niet gestemd te worden.


Sowieso zijn we het oneens dat een partij die 43,46 % haalde bij de laatste districtsverkiezingen slechts 1 afgevaardigde krijgt en een partij (sp.a –spirit- groen!) die na de verkiezingen gesplitst is in 2 fracties nu 4 vertegenwoordigers krijgt. Ook open-vld en PVDA krijgen meer zetels dan zij eigenlijk vertegenwoordigen. We hadden dus allang aangekondigd dat we weigerden te stemmen.


Bovendien voldeed de kandidaat die we voorgesteld hadden niet aan de normen van de meerderheid. Het moest nl. een vrouw zijn. Dat hadden de socialisten al 3 keer laten weten. Dat zij zelf 2 mannen afvaardigden waren ze blijkbaar uit het oog verloren. De mentaliteit dat mandaten van fracties bepaald worden door de fracties zelf en niet door andere fracties (zoals men de mandaten verdeeld in Antwerpen) is blijkbaar nog niet doorgedrongen in Deurne.


Hoe kleinzielig zijn onze verkozenen in de districtsraad. Zij konden het niet over hun hart halen voor Guy Dirckx te stemmen. Elf hebben zich onthouden en er waren er zelfs 3 die tegen de man stemden. Het cordon sanitair doet zijn werk zou je denken. Dit cordon zit blijkbaar niet rond de PVDA en Dirk Van Duppen. Tegen 1 ongevaarlijke maoïst en communist acht men het niet nodig een cordon op te trekken. Raar is dus wel dat men niet voor een afgevaardigde van het Vlaams Belang kan stemmen maar wel voor een afgevaardigde van de PVDA of m.a.w. men wou Guy Dirckx niet in de raad van bestuur omdat het Guy Dirckx is. Had men het cordon sanitair toegepast had men noch voor Dirk Van Duppen noch voor Guy Dirckx gestemd. Conclusie: men heeft hier gewoon op de man gespeeld niet op de bal!!


De ganse fractie Vlaams Belang – VLOTT Deurne heeft klacht ingediend bij de gouverneur. Wij zijn benieuwd naar het vervolg….


Hieronder vindt u nog een reactie van de vrouwelijke districtsraadsleden van het Vlaams Belang.    


 


Jan Van Wesembeeck                                                                       


Fractieleider Vlaams Belang – VLOTT Deurne


0477/208 606 


 


 


 


Reactie van de vrouwelijke mandatarissen van het Vlaams Belang Deurne:


Waarom mag Guy Dirckx niet naar het Lokaal Cultuurbeleid als beheerder?  Hij is  TE competent, hij kent, als ex-schepen van cultuur, het klappen van de zweep,zijn expertise staat buiten kijf.  Op die manier is hij een bedreiging voor dat samenraapsel dat zich districtscollege noemt in Deurne, en voor hun trucjes en machinaties. Dit bleek duidelijk uit hun reacties op de districtsraad van 24/4.  Een pottenkijker?  En dan nog wel van het Vlaams Belang?  No pasaran!!!


Maar omdat de voordracht partijbevoegdheid is lukt direct verbieden niet, en dus gooiden zij het over een andere boeg: de enig toegelaten Vlaams Belang-kandidaat “moest” een vrouw zijn, kwestie van het man/vrouw evenwicht te bereiken.  Dat sp.a – Vlaamsprogressief wel een unisex mannelijke afvaardiging stuurt mag dan weer wel.  Die redenering klopt dus niet.  Wij, vrouwelijke mandatarissen van de fractie Vlaams Belang VLOTT – Deurne, weigeren  “excuus-Truus” te zijn.  Een verdeling volgens het geslacht gaat in tegen de kwaliteitsnormen, wij eisen de juiste persoon op de juiste plaats.  En in de leeuwenkuil van het lokaal cultuurbeleid is dat Guy Dirckx.


 


Trix Vanderplasschen, voormalig fractievoorzitter


Marina Rothmayer


Nancy Kennis


Evy Buelens

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...