PvdA misbruikt moslima met hoofddoek (Persbericht)

Gisteren, op donderdag 17 januari, legde in Deurne een moslima van de PvdA, Karima Choukri, de eed af met islamitische hoofddoek. Nadat een week eerder in het district Antwerpen hetzelfde was gebeurd, tekende het Vlaams Belang opnieuw verzet aan. Dit keer met een lange en onderbouwde toespraak van districtsraadslid Marina Rothmayer (zie de integrale spreektekst hier).

Frappant is echter dat Karima Choukri onmiddellijk na de zitting ontslag nam als districtsraadslid. Zij kan namelijk niet zetelen aangezien ze voor de stad werkt: haar beroep is onverenigbaar met haar mandaat van districtsraadslid. Wie op de website gaat kijken zal inderdaad zien dat Karima Choukri niet (meer) bij de geïnstalleerde districtsraadsleden staat. Deze Karima Choukri heeft dan ook valsheid in geschrifte én meineed gepleegd.

Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat de communisten-maoïsten van de PvdA Karima Choukri bewust hebben gebruikt om te kunnen provoceren met de islamitische hoofddoek. Ook opvallend is immers dat zij zonder foto op de kandidatenlijst van de PvdA op de website van de Gazet Van Antwerpen staat, terwijl ze toch de derde plaats bekleedt. Een en ander sluit naadloos aan bij de vroegere samenwerking van de PvdA met de Arabische extremisten van Abou Jahjah en de voorliefde van deze communisten voor totalitaire systemen, of dat nu het racistische panarabisme van de AEL of het antiwesterse islamisme is.

De PvdA – wij kunnen dat niet genoeg herhalen – nam ook nooit afstand van dictaturen zoals Cuba, Cambodja of Noord-Korea, wel integendeel: PvdA-voorzitter Peter Mertens onderhoudt er graag contacten mee. Bovendien weigert de PvdA oorlogsmisdadigers zoals Stalin en Pol Pot te veroordelen.

Opvallend bij het ‘schouwspel-Choukri’: de N-VA, de zogenaamde ‘kracht van verandering’, stond erbij en keek ernaar. Het moge duidelijk zijn dat ikzelf en het Vlaams Belang Deurne het hierbij niet zullen laten. Dit weekend nog zal dan ook een klacht worden ingediend bij de Gouverneur.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...