Plaatsing van paaltjes op Drakenhoflaan

De Drakenhoflaan is een drukke verbindingsweg tussen Borgerhout, Deurne en Borsbeek.
Omdat dagelijks heel wat bestuurders de doorlopende witte streep gewoonweg negeren om te keren in de straat ondanks de enorme verkeersdrukte, ontstaan hier vaak gevaarlijke verkeerssituaties die leiden tot enorme materiële schade aan de geparkeerde wagens maar ook soms lichamelijke letsels. Bovendien lopen bij uitwijkmanoeuvres van de in de juiste richting rijdende voertuigen zelfs de fietsers soms gevaar.
In het deel van de Drakenhoflaan ter hoogte van de school Drakenhof werden een aantal jaar geleden om dezelfde reden, paaltjes geplaatst op de middenstrook van de rijbaan.
Ter hoogte van de bocht van de Deurnese Turners blijkt de plaatsing van dergelijke paaltjes echter ook absoluut noodzakelijk om zware ongevallen in de toekomst te vermijden. Bovendien zou dit hoogstwaarschijnlijk eveneens een ontradend effect hebben op de hoge snelheid waarmee niet enkel autobestuurders maar ook motorijders in de “bocht gaan liggen”. Bovendien zijn er zelfs waaghalzen die inhaalmanoeuvres uitvoeren over de witte doorlopende streep waardoor voetgangers die de baan oversteken, soms ternauwernood kunnen wegspringen voor het inhalende voertuig.
Advies: 
Artikel 1
De districtsraad adviseert aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om op de Drakenhoflaan vanaf het kruispunt met de Unitaslaan/Leon Stampelaan tot net voor het
1 / 2
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
kruispunt met de Van Steenbergenlaan paaltjes te plaatsen naar het voorbeeld van het weggedeelte ter hoogte van school Drakenhof. 
Artikel 2
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de stad of het district Deurne.

Peggy Pooters
Districtsraadslid

De Drakenhoflaan is een drukke verbindingsweg tussen Borgerhout, Deurne en Borsbeek.
Omdat dagelijks heel wat bestuurders de doorlopende witte streep gewoonweg negeren om te keren in de straat ondanks de enorme verkeersdrukte, ontstaan hier vaak gevaarlijke verkeerssituaties die leiden tot enorme materiële schade aan de geparkeerde wagens maar ook soms lichamelijke letsels. Bovendien lopen bij uitwijkmanoeuvres van de in de juiste richting rijdende voertuigen zelfs de fietsers soms gevaar.
In het deel van de Drakenhoflaan ter hoogte van de school Drakenhof werden een aantal jaar geleden om dezelfde reden, paaltjes geplaatst op de middenstrook van de rijbaan.
Ter hoogte van de bocht van de Deurnese Turners blijkt de plaatsing van dergelijke paaltjes echter ook absoluut noodzakelijk om zware ongevallen in de toekomst te vermijden. Bovendien zou dit hoogstwaarschijnlijk eveneens een ontradend effect hebben op de hoge snelheid waarmee niet enkel autobestuurders maar ook motorijders in de “bocht gaan liggen”. Bovendien zijn er zelfs waaghalzen die inhaalmanoeuvres uitvoeren over de witte doorlopende streep waardoor voetgangers die de baan oversteken, soms ternauwernood kunnen wegspringen voor het inhalende voertuig.
Advies: 
Artikel 1
De districtsraad adviseert aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om op de Drakenhoflaan vanaf het kruispunt met de Unitaslaan/Leon Stampelaan tot net voor het
1 / 2
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
kruispunt met de Van Steenbergenlaan paaltjes te plaatsen naar het voorbeeld van het weggedeelte ter hoogte van school Drakenhof. 
Artikel 2
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de stad of het district Deurne.

Peggy Pooters
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...