Persbericht: Vlaams Belang Deurne steunt N-VA-schepen Nabilla tegen eigen N-VA-bestuur

Dat de N-VA trots is op (haar) ‘eerste allochtone schepen’ Nabilla Ait Daoud, blijkt niet altijd uit de praktijk. Haar voorstel om een retributie in te voeren voor jeugdactiviteiten die de stad Antwerpen organiseert en waarvoor men zich op voorhand moet inschrijven, krijgt van het N-VA-college in Deurne immers een negatief advies. Nochtans is een dergelijke maatregel nodig om een eind te maken aan de huidige wantoestand van het stijgend aantal mensen dat zich inschrijft om nadien de inschrijving te annuleren. Er moet een eind komen aan de arbeidsintensieve administratieve rompslomp die deze praktijk met zich meebrengt. Bovendien is het deelnemen aan dergelijke jeugdactiviteiten van andere aanbieders en/of georganiseerd in en door andere steden en gemeenten, ook niet gratis. Activiteiten waarvoor niet op voorhand moet worden ingeschreven, kunnen gratis blijven.

In haar motivering stelt het N-VA-districtscollege dat ze “bevreesd zijn dat de beoogde doelgroepen met deze voorliggende prijzen gaan afhaken.” Nochtans is de prijs, variërend van 2,5 tot maximum 15 euro per activiteit, niet dermate hoog en bovendien is er het zogenaamde ‘VT-statuut’, waardoor voor mensen met een laag inkomen de prijs zakt van 1 tot maximum 5 euro per activiteit. Bovendien krijgen ouders van kinderen tot 12 jaar (of tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap) een fiscaal attest toegestuurd.

Het Vlaams Belang steunde dan ook het voorstel van Nabilla Ait Daoud, maar slaagde er niet in om via een wisselmeerderheid haar prima ontwerp voor een retributiereglement goed te keuren. Vlaams Belang Deurne betreurt dit en stelt vast dat dit dossier tekenend is voor de steeds meer zichtbaar wordende barsten binnen de N-VA, en dat nota bene in het district waar grote leider Bart De Wever woont.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...