Persbericht: N-VA vertoont barsten – district van De Wever onbestuurbaar? Vlaams Belang stelt zich constructief op

Het Vlaams Belang afdeling Deurne neemt kennis van het feit dat Deurnes districtsraadslid Bruno Denys (N-VA) voortaan als onafhankelijke zal zetelen. De ‘partij van de verandering’ is kennelijk zelf voortdurend aan interne verandering onderhevig. Na het vertrek van Denys heeft het N-VA-bestuur immers geen meerderheid meer in de Deurnese districtsraad. Dat de N-VA barsten vertoont in het district waar N-VA-voorzitter Bart De Wever is komen wonen, zichzelf op de borst kloppend dat hij het Vlaams Belang een kopje kleiner zou maken, is meer dan symbolisch. Nergens in Vlaanderen is het Vlaams Belang immers zo groot geweest als in Deurne (meer dan 40 procent). Wie weet zet raadslid Bruno Denys, die de N-VA bijzonder teleurgesteld de rug toekeert, de toon om het tij opnieuw in ons voordeel te keren.

Denys’ kritiek is immers niet min. Een bloemlezing: “Ik ben het gesjoemel van districtsvoorzitter Peter Wouters beu.” “Een degelijke ondersteuning voor de mandatarissen is er nooit geweest.” “Dit is voor mij niet de kracht van de verandering, maar plat opportunisme dat niet onderbouwd is met competentie.” “Dit bestuur is als een pot die op het vuur staat te sudderen. Die zal niet aanbranden, maar na zes jaar heb je niets klaargemaakt.”

Het Vlaams Belang wil echter niet triomferen, integendeel. Wij hebben immers gezien hoe een dergelijke paradigmawissel tot onbestuurbaarheid kan leiden, met name in Denderleeuw en Turnhout. Ook daar werd pijnlijk duidelijk hoe broos sommige N-VA-besturen in wezen zijn. Het Vlaams Belang is geen systeempartij, is geen partij van de centen en de postjes, maar wel van de ideeën en voor het volk. Wij stellen dan ook de Deurnenaar op de eerste plaats en zullen ons in de Deurnse districtsraad constructief opstellen en aanbieden waar nodig, evenwel zonder onze principiële ideeën te verloochenen. Deurne kan en mag immers in geen geval onbestuurbaar worden omdat, nogmaals, het niet de Deurnenaar mag zijn die de rekening betaalt voor wankele bestuursconstructies en politieke onbekwaamheid. Want zoals Bruno Denys terecht waarschuwt: “Deurne blijft een achtergesteld kindje, dat op veel vlakken achterloopt. Als er binnen deze legislatuur niet snel iets gebeurt, zullen de kosten zo hoog oplopen dat die achterstand niet meer te betalen is.”

Namens Vlaams Belang Deurne, 

Jan Van Wesembeeck
Voorzitter

Guy Dirckx
Fractiesecretaris

Sam van Rooy
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...