PEGGY POOTERS DEURNSE KANDIDAAT VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI

Ik ben Peggy Pooters, 42 jaar “jong”.


 


Ik ben beëdigd vertaalster van beroep.


 


Vóór 2007 was ik enkele jaren secretaris van de Deurnese afdeling van het Vlaams Belang tot ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 verkozen werd tot gemeenteraadslid.


 


Sinds januari 2007 zetel ik in de Antwerpse gemeenteraad waar ik vooral het thema onderwijs behartig. Zo heb ik aan de zijde van Anke Van dermeersch de campagne “Mama is Boos” gevoerd, een actie van Antwerpse moeders tegen het nieuwe inschrijvingssysteem voor de scholen waarbij Antwerpse ouders hun kinderen vanaf 2010 niet meer vrij kunnen inschrijven in de kleuterschool of lagere school van hun keuze. Dit was en is volgens mij onaanvaardbaar omdat hiermee de vrije onderwijskeuze teniet wordt gedaan. Het is bovendien onrechtvaardig en getuigt van een anti-Vlaams racisme.


 


Naast mijn activiteiten op het vlak van onderwijs tracht ik als Deurnenaar uiteraard ook elke maand een aantal Deurnese pijnpunten op de agenda van de Antwerpse Gemeenteraad te plaatsen. Een overzicht van mijn initiatieven kan u terugvinden op deze website onder het onderwerp “Initiatieven/Gemeenteraad”.


 


Samen met u wil ik proberen om van Vlaanderen een aangename, veilige en leefbare plek te maken om te wonen, kinderen op te voeden en oud te worden.

Mag ik u dan ook vriendelijk verzoeken om op zondag 13 juni een stem uit te brengen op uw Deurnese kandidaten!


 


Een Vlaanderen waar Vlamingen 1st komen !

Peggy Pooters
Gemeenteraadslid

9de plaats effectieven voor de Kamer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...