PB : 31/03/2016 : Extremisten onder personeel luchthaven. Ook MIVB in zelfde bedje ziek!

Extremisten onder personeel luchthaven. Ook MIVB in zelfde bedje ziek!

 

In een open brief die de luchtvaartpolitie stuurde, klagen de agenten de manke veiligheid in de luchthaven aan. Zo hekelen ze de gebrekkige screening van het personeel, aangezien er onder het luchthavenpersoneel nog heel wat islamextremisten met IS-sympathieën zijn; wat uiteraard nefast is voor de veiligheidHelaas lijkt de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB in hetzelfde bedje ziek, zo blijkt uit anonieme getuigenissen van MIVB-personeel aan Vlaams Belang.  

Geen alcohol meer tijdens recepties, halal in de kantines, intimidatie van niet-moslims,… De klachten over sluipende islamisering bij het personeel van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zijn niet min, en de situatie is allesbehalve nieuw. Zes jaar geleden reeds ondervroeg Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens toenmalig Brussels minister Grouwels over het feit dat er bij de MIVB heel wat personeelsleden rondlopen met een bedenkelijke achtergrond. Een vakbondsafgevaardigde van de MIVB verklaarde toen (2010) letterlijk : “La STIB a engagé des chefs de bande.” (De MIVB werft bendeleiders aan)

De vraag dient dan ook gesteld te worden op welke wijze de screening van de MIVB-personeelsleden en externe werkkrachten bij de MIVB verloopt. Twee politieagenten die in 2010 aan de MIVB inlichtingen hebben bezorgd over een kandidaat-veiligheidsbeambte met een dubieuze reputatie, werden toen naar de correctionele rechtbank verwezen wegens schending van het beroepsgeheim. De wereld op zijn kop!

In 2010 verklaarde minister Grouwels in antwoord op de vraag van Dominiek Lootens : “Het getuigschrift van goed gedrag en zeden is het enige document dat de MIVB mag opvragen om na te gaan of een persoon een gerechtelijk verleden heeft of niet. De reputatie die iemand bij de politie heeft, is interne informatie die niet wordt meegedeeld aan de werkgevers.”

Het Vlaams Belang dringt er dan ook op aan om de veiligheidsmaatregelen en screenings bij de MIVB fors op te voeren, teneinde te vermijden dat islamextremisten in de toekomst een nieuwe aanslag op het Brussels openbaar vervoer zouden plegen of faciliteren. Ook bij de veiligheidsdiensten gekende extremisten zonder strafblad moeten geweerd kunnen worden uit functies bij de MIVB! Dominiek Lootens zal hierover minister Smet dan ook interpelleren.

Stijn Hiers
Fractiesecretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...