PB: 31/01/2017: Corruptie in Hasselt: Charleroi aan de Demer

Corruptie in Hasselt: Charleroi aan de Demer
 

Het Vlaams Belang eist volledige doorlichting overheidsopdrachten Hasselts stadsbestuur
 

Het Vlaams Belang veroordeelt de onweerlegbare belangenvermenging die blijkt uit het frauderapport dat Audit Vlaanderen opstelde in de nasleep van de Hasseltse affaire-Claes in september 2016.

De huidige audit bevat ernstige beschuldigingen aan toenmalig sp.a-burgemeester Hilde Claes. Het rapport geeft niet alleen staalharde beschuldigingen maar roept ook bijkomende vragen op: welke praktijken kwamen (nog) niet aan de oppervlakte? Wat werd en wordt er nog meer verdoezeld? De bevolking heeft recht op de waarheid en vooral op propere-handen-politiek. Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens: “Wij wensen inzage in het auditrapport, waarover zo spoedig mogelijk volledige klaarheid moet gegeven worden. De hardgemaakte feiten zijn ongetwijfeld maar het topje van de ijsberg. Daarom eisen wij een volledige doorlichting van alle overheidsopdrachten die toegewezen werden door het huidige Hasseltse stadsbestuur.”

De eerdere bevindingen van het Vlaams Belang naar aanleiding van het functioneren van de politieke meerderheid van Groen, CD&V en sp.a worden in deze audit bevestigd. Hasselts fractieleider in de gemeenteraad Frank Troosters: “De louche toewijzing van het omstreden contract aan een communicatiebureau werd twee keer door het voltallige schepencollege goedgekeurd. De meerderheidspartijen waren allemaal op de hoogte maar hebben Hilde Claes altijd de hand boven het hoofd gehouden. Over het Hasseltse stadsbestuur hangt een blijvende sfeer van normvervaging, eigengereid optreden, vriendjespolitiek en belangenvermenging.”

Onze provinciehoofdstad lijdt door deze onverkwikkelijke affaire alweer onherstelbaar gezichtsverlies. Na de PS-schandalen in Wallonië, nu het sp.a-schandaal in Hasselt, dat steeds meer het Charleroi aan de Demer wordt. Het is aan de nieuwe burgemeester om een totale breuk te maken met het verleden en om concrete maatregelen te nemen om belangenvermenging en corruptie volledig uit te roeien. De Hasselaar heeft recht op bekwame en onbesproken bestuurders.

Chris Janssens
Vlaams volksvertegenwoordiger (kieskring Limburg)

Frank Troosters
Fractieleider Gemeenteraad Hasselt

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...