PB : 30/11/2016 : Teruggekeerde IS-ers kunnen nog steeds “doppen”

Teruggekeerde IS-ers kunnen nog steeds ‘doppen’

 

Barbara Pas: “Zelfs na de aanslagen in Zaventem, Brussel, Parijs, Nice,… kunnen jihadi’s  nog steeds ongestoord van het IS-front naar het stempelfront terugkeren.”

 

Teruggekeerde IS-strijders kunnen wel degelijk genieten van een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas bemachtigde bij de Federale Overheidsdienst (FOD) werkgelegenheid van CD&V-minister Peeters.

Het bericht is opmerkelijk aangezien Peeters eerder via sociale media communiceerde dat teruggekeerde Syriëstrijders sinds oktober 2015 geen uitkering meer konden ontvangen. “Het net heeft geen mazen meer”, klonk het afgelopen zomer fier op Twitter (20.07.2016). Uit een antwoord van de overheidsdienst van diezelfde minister Peeters blijkt daar echter niets van aan. “Niemand kan definitief van het recht op uitkeringen worden uitgesloten”, stelt de FOD werkgelegenheid in haar antwoord aan Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas.  Enkel tijdens de periode dat iemand in het buitenland verblijft of uit de bevolkingsregisters is geschrapt kan hij zijn uitkering verliezen, zo blijkt. “Maar hij kan tot de werkloosheid worden toegelaten indien hij opnieuw voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden”, aldus de FOD. Onlangs raakte nog bekend dat 15 teruggekeerde IS-ers een uitkering ontvingen van de RVA.

Pas reageert onthutst: “De uitspraken van minister Peeters gaan lijnrecht in tegen de schriftelijke antwoorden die hij zelf ondertekent. Ofwel misleidt de minister moedwillig de bevolking, ofwel ondertekent hij antwoorden die hij zelf niet leest.” Maar ook ten gronde is er ontzetting bij het Vlaams Belang-kamerlid: “Zelfs na de aanslagen in Zaventem, Brussel, Parijs, Nice,… kunnen jihadi’s  ongestoord van het IS-front naar het stempelfront terugkeren.” 

Het Vlaams Belang-kamerlid pleit ervoor de nationaliteit van Syriëstrijders te ontnemen en hen de toegang tot ons grondgebied te ontzeggen.“Onze nationaliteitswetgeving voorziet dat burgers die tekortkomen aan hun verplichtingen als staatsburger de nationaliteit kan worden ontnomen. Jihadisten die zich bezondigden aan de meest gruwelijke wandaden tegen de menselijkheid vallen zonder enige tegenspraak onder deze categorie,” aldus Pas. Dat zij op die manier ook uitgesloten worden van onze sociale zekerheid is volgens het Vlaams Belang-Kamerlid“mooi meegenomen”. 

Bijlagen:

– Vraag Barbara Pas

– Antwoord minister Peeters 

– Tweet Kris Peeters 20.07.2016 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...