PB : 30/10/2015 : Vlaams Belang wil Kamer democratiseren

Vlaams Belang wil Kamer democratiseren

 

Het Vlaams Belang heeft in de Kamer een voorstel ingediend voor de afschaffing van het in overweging nemen van wetsvoorstellen. Donderdag besliste nog een meerderheid van de Kamerleden dat een voorstel van het Vlaams Belang niet mocht worden besproken. Een hoogst uitzonderlijke situatie. 

In tegenstelling tot het Vlaams Parlement dienen wetsvoorstellen in de Kamer eerst in overweging te worden genomen door een meerderheid van de volksvertegenwoordigers. Een inoverwegingneming betekent niet meer dan dat het voorstel mag worden besproken. In het hart van de democratie, het parlement, lijkt dat een evidentie. Niet zo echter in het federaal parlement. 

Zo stemden de Franstaligen, aangevuld met SP.a en Groen, donderdag tegen de inoverwegingneming van een voorstel van het Vlaams Belang inzake de ordelijke opdeling van België. Hierdoor kan geen debat worden gevoerd over een legitieme en fundamentele politieke eis, namelijk de wijziging van de staatsstructuur. Treffend: langs Vlaamse zijde toonden, uitgezonderd de twee linkse partijen, zich de felste tegenstanders van het inperken van het democratisch debat en dus voor de inoverwegingneming van het wetsvoorstel van het Vlaams Belang. 

De gebeurtenissen van donderdag hebben volgens Barbara Pas een democratisch deficit blootgelegd. “Aangezien het parlement een instelling is waar over alle zaken, zelfs waarover men het fundamenteel oneens is, moet worden gedebatteerd, moet de ondemocratische procedure van de inoverwegingneming worden afgeschaft. Als het diegenen die donderdag Voltaire nog parafraseerden om hun democratisch gehalte tentoon te spreiden menens is, zullen zij ons voorstel tot afschaffing voluit steunen.”

Lees hier het wetsvoorstel

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...