PB 29/11/2017: Sinds de regering-Michel aan het bewind is, neemt de migratie naar België jaar na jaar toe

Sinds de regering-Michel aan het bewind is, neemt de migratie naar België jaar na jaar toe
 

België is en blijft een immigratieland
 

Tom Van Grieken: “Francken zet migratiedeur nog wijder open dan Di Rupo”
 

Vlaams Belang complimenteert de federale regering… met de oprichting van het Federaal Migratiecentrum Myria, dat de tweets en stoere woorden van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op zijn zachtst gezegd in een ander daglicht stelt.

Reeds in het Myria-rapport ‘Migratie in cijfers en in rechten 2017’ van afgelopen zomer werd geconcludeerd: “België is vandaag de dag vooral een immigratieland.” Alle tweets en stoere praat ten spijt, laten nieuwe cijfers van Myria vandaag zien dat er sinds 2014 in België jaarlijks niet minder, maar méér immigranten binnenkomen.

In 2016 werden in België 136.327 immigranten geregistreerd. Na drie jaren van afname, toen de regering-Di Rupo aan het bewind was, (2011, 2012 en 2013) is de jaarlijkse migratie van vreemdelingen naar België toegenomen: in 2014: 128.465; in 2015: 133.085; en in 2016: 136.327. Myria concludeert dat in België tussen 1985 en 2016 de immigratie van vreemdelingen verdrievoudigde. Niemand kan dus beweren dat sinds de regering-Michel in 2014 aan het bewind is gekomen er enige verbetering merkbaar is, integendeel: de jaarlijkse migratie naar België is alleen maar toegenomen.

Samengevat:

Onder Di Rupo (2012-2014) immigreerden jaarlijks gemiddeld 125.087 vreemdelingen.

Onder Michel/De Wever (2015-2016) immigreren tot nog toe jaarlijks gemiddeld 134.706 vreemdelingen. Dat is een stijging ten opzichte van de regering-Di Rupo met 7,7%.

Uit een antwoord van Staatssecretaris Francken aan Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas (bijlage) bleek dan ook dat op 1 januari 2017 in dit land 1.241.309 vreemdelingen legaal verbleven. Dat is een stijging van 9,5% ten opzichte van 1 januari 2016 (1.133.139).

Opvallend is voorts dat tussen 2013 en 2016 het aandeel immigranten van buiten de EU is toegenomen van 37% naar 43% (vooral Irakezen, Syriërs en Somaliërs). Onder de 136.327 nieuwe immigraties in 2016 zaten 9.000 Syriërs (dat is 7% van het totaal, Syrië klimt daarmee op tot de top vijf van migratieherkomstlanden), maar het gros van de nieuwe immigraties is dus niet toe te schrijven aan de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’. Zo kwam het grootste aantal nieuwe vreemdelingen afkomstig van buiten de EU (de zogenaamde ‘derdelanders’) naar hier via gezinshereniging (50 procent).

Staatssecretaris Francken kan zich dus niet verschuilen achter de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’, want hij houdt zelf de poort van de gezinshereniging wagenwijd open: erkende asielzoekers laten massaal gezinsleden overkomen, dat bleek al uit cijfers van Francken die Vlaams Belang in januari van dit jaar vrijgaf. Ook de nieuwe asielwet verandert daar niets aan.

Tom Van Grieken: “Wanneer Theo Francken tweet: ‘Radicaal-rechtse FPÖ komt terug in de Oostenrijkse regering. De migratiedeur wagenwijd openzetten doe je niet ongestraft. Laat het een wijze les zijn’, dan schoffeert hij niet alleen de FPÖ, maar bekritiseert hij bovendien zijn eigen beleid dat de migratiedeur zelfs nog wijder heeft opengezet dan de regering-Di Rupo.”

Sam Van Rooy
Communicatiemedewerker

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...