PB 29/04/2017: Aantal leegstaande woningen en winkels in Antwerpen stijgt met 70%

Aantal leegstaande woningen en winkels in Antwerpen stijgt met 70%
 

Vooral Antwerpen, Deurne en Borgerhout doen het slecht
 

Uit cijfers die Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch opvroeg bij het Antwerps stadsbestuur (N-VA-schepen Koen Kennis), blijkt dat er in Antwerpen een enorme stijging is van het aantal leegstaande woningen en winkels (kleine bedrijfsgebouwen, kleiner dan 500 m2). Het betreft panden die al meer dan een jaar leegstaan.

Vooral de districten Antwerpen, Deurne en Borgerhout doen het slecht. Op dit moment staan in het district Antwerpen 614 woningen of winkels al meer dan een jaar leeg. In 2016 waren dat er 641, in 2015 601, in 2014 424 en in 2013 356. Tussen 2013 en 2017 is er met andere woorden een stijging met meer dan 70%.

Dit jaar staan in het district Borgerhout 127 woningen of winkels al meer dan een jaar leeg. In 2016 waren dat er 108, in 2015 72, in 2014 44 en in 2013 38. Dat duidt dus op meer dan een verdrievoudiging tussen 2013 en 2017 van het aantal leegstaande woningen of winkels in Borgerhout.

In het district Deurne staan heden 104 woningen of winkels al meer dan een jaar leeg. In 2016 waren dat er 97, in 2015 101, in 2014 65 en in 2013 57. Tussen 2013 en 2017 is het aantal leegstaande woningen of winkels in Deurne dus bijna verdubbeld.

Ook wat het aantal leegstaande grote bedrijfsgebouwen (500 m2) betreft doet het district Antwerpen het niet goed, met in 2016 liefst 45 grote bedrijfsgebouwen die al meer dan een jaar leegstaan. In 2015 waren dat er 44, in 2014 43 en in 2013 ‘slechts’ 33.

Het Antwerps stadsbestuur wijt de enorme stijging van het aantal leegstaande woningen en winkels aan het feit dat ze meer inspanningen doet om leegstand actief op te sporen. Anke Van dermeersch is niet verrast door de cijfers, en ze neemt geen genoegen met de uitleg van het stadsbestuur:

Ik kan alleen maar vaststellen dat Antwerpen in een hoog tempo achtergelaten wordt door Antwerpenaren en kmo’s. Uiteraard is de toenemende vervreemding, die de jongste jaren en decennia het stadsweefsel heeft aangetast, hier een oorzaak van. Ook het woonpatrimonium wordt niet meer onderhouden zoals zou moeten en daardoor daalt de basiswoonkwaliteit, wat mensen de stad uit jaagt. Het stadsbestuur brengt deze problematiek wel in kaart, maar slaagt er niet in met doortastende maatregelen het tij te keren. Het Vlaams Belang Antwerpen dringt dan ook aan op een aangescherpt daadkrachtig beleid inzake leegstand.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...