PB : 29/04/2016 : Ontslag minister Turtelboom is collectief falen Vlaamse regering

Ontslag minister Turtelboom is collectief falen Vlaamse regering

 

Chris Janssens: “De Vlaming is meer gebaat met het verdwijnen van de Turteltaks dan met het verdwijnen van een minister.”

 

Volgens Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens bewijst het ontslag van minister Turtelboom de onsamenhangendheid van de Vlaamse regering en het totaal gebrek aan gedeelde visies tussen coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD. “Het ontslag mag dan individueel zijn, de schuld is collectief”, reageert Janssens.  

Het spreekt voor zich dat de asociale Turteltaks – die voor eeuwig verbonden blijft met de naam van Annemie Turtelboom – niet de verantwoordelijkheid van één minister is, maar van de hele Vlaamse regering en bij uitbreiding van alle partijen die aan de basis lagen van de groenestroom-schuldenputten, namelijk CD&V, Groen, SP.a, N-VA en Open VLD. Die laatste betaalt nu de prijs om zonder overleg over het regeerakkoord en met ondankbare bevoegdheden voor een liberale minister in allerijl toe te treden tot de Vlaamse regering.

Chris Janssens: “Het is tekenend voor de sfeer in de Vlaamse regering dat men Turtelboom alleen de kastanjes uit het vuur liet halen. Binnen deze regering is het blijkbaar ieder voor zich. Van een ploeg is geen sprake. Het ontslag van minister Turtelboom is nochtans een collectief falen van de regering-Bourgeois.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter hoopt dat het ontslag van Turtelboom de regering met betrekking tot de Turteltaks alsnog op betere gedachten brengt, want “de bevoegde minister mag dan weg zijn, de onrechtvaardige taks die de Vlaamse regering aan alle Vlamingen oplegt, blijft. De Vlaming is meer gebaat met het verdwijnen van de Turteltaks, dan met het verdwijnen van een minister.”

Chris Janssens vraagt parlementsvoorzitter Jan Peumans alvast om naar aanleiding van het ontslag van vice-minister-president Turtelboom en de aanhoudende twisten tussen diverse meerderheidspartijen (over onder meer de hervorming van de kinderbijslag en het integratiebeleid) een actualiteitsdebat te houden over het functioneren van de Vlaamse regering. 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...