PB : 28/10/2015 : Open brief : ‘Ga terug naar uw land’

Open brief: ‘Ga terug naar uw land!’

In een open brief die zowel in het Engels als in het Arabisch en het Farsi werd 
opgesteld, spoort Vlaams Belang Antwerpen asielzoekers aan om terug te keren naar hun land.

Dat is een niet meer dan logisch initiatief, daar de regeringen en meer bepaald 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (NVA) totaal in gebreke 
blijven door onze grenzen wagenwijd te laten openstaan en steeds opnieuw extraopvangplaatsen te voorzien. 
Het aanzuigeffect dat daar vanuit gaat, zal de asieltsunami doen aanhouden en wellicht zelfs nog doen verergeren. 

Geen draagvlak, geen meerwaarde

In de open brief aan asielzoekers wordt duidelijk gemaakt dat 
“eerdere ervaringen ons leren dat massa­immigratie niet zelden gepaard gaat met  toenemende onveiligheid, werkloosheid en een bijkomende druk op de sociale 
zekerheid.”

Ook worden asielzoekers gewezen op het feit dat de bevolking er genoeg van 
heeft: “In tegenstelling tot  wat  regeringsleiders  u  voorliegen,  vindt  de  overgrote  meerderheid  van  de  bevolking  dat de immigratiekraan moet worden toegedraaid. Onze boodschap is dan ook duidelijk: een land heeft niet alleen het recht zijn grenzen te beschermen, maar tegenover zijn eigen burgers ook de plicht dat te doen.”

Kostprijs

Verder wordt in de open brief uitgelegd dat de kostprijs van asiel enorm is en dat de massale opvang van asielzoekers ten koste gaat van onze bevolking: “Uw 
opvang kost onze bevolking handenvol geld: €  1.249  per  maand  om  precies  te  zijn.  Vlaanderen  telt  237.736  werklozen;  bijna  20%  van  de Belgische  bevolking  is  gepensioneerd,  waarvan  een  groot  deel  moet  rondkomen  met  een minimumpensioen van € 1.145 per maand. Ons land is niet het land van 
melk en honing. Het is één van  de  meest  dichtstbevolkte  regio’s  ter  wereld,  die  nu  reeds  kampt  met  ernstige samenlevingsproblemen.”

Go Back­bus’

Asielzoekers  die  hun  gezond  verstand  gebruiken,  worden  door  ons  gratis  naar de Duitse grens gebracht, met onze zogenaamde ‘Go Backbus’. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is met haar “Wir schaffen das” immers een van déoorzaken van het feit dat de halve islam wereld nu naar Europa probeert te 
komen.

GO BACK-BUS 

Indien u vrijwillig naar uw land wil terugkeren, dan brengt de GO BACK-BUS van het Vlaams Belang Antwerpen u gratis tot aan de grens.   Bel de GO BACK-BUS op het nummer 0476 04 15 72

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...