PB 28/06/2017: Vlaams Belang stelt zich vragen bij de Damascus-ervaring van Minister Tommelein

Vlaams Belang stelt zich vragen bij de Damascus-ervaring van Minister Tommelein
 

Stefaan Sintobin: “Definitief verdwijnen van de energieheffing brengt nog geen fundamentele oplossing voor de hoge stroomfactuur en de groeiende energiearmoede!”
 

Het Vlaams Belang stelt vast dat Vlaams Minister van Energie Tommelein blijkbaar van zijn paard is gevallen en een waarachtige Damascus-ervaring heeft beleefd. Plotseling is de oude schuldenberg rond de groenestroomcertificaten onder controle en zouden de inkomsten van twee jaar energieheffing in combinatie met de opgetrokken quota voor de producenten blijkbaar volstaan.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin vraagt zich eerst en vooral af waarom het tot de vernietiging van de “Turteltaks” (energieheffing) heeft moeten duren vooraleer Tommelein tot zijn nieuwe inzichten is gekomen.

Bovendien is met het op zich positieve gegeven dat er geen nieuwe energieheffing komt het immense probleem van de bijzonder hoge energiefactuur en de hiermee gepaard gaande groeiende energiearmoede in Vlaanderen geenszins opgelost.

Wil het volgens de minister blijkbaar grote succes en aanslaan van zijn hernieuwbare energiebeleid geen druppel op een hete plaat zijn, dan moet nu ook de totaliteit van het debat over de financiering van de energieomslag en de impact ervan op de stroomfactuur worden gevoerd.

Het Vlaams Belang stelt vast dat het voorstel van Tommelein alvast geen oplossing biedt voor de BTW-problematiek, de federale taksen op energie en dat ook rond het doorrekenen van de jaarlijkse engagementen voor hernieuwbare energie in de nettarieven en de  “billijke vergoeding” voor de netbeheerders (steden en gemeenten) nog veel taboes overeind blijven.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal vandaag in het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement Minister Tommelein dan ook kritisch interpelleren over zijn Damascus-ervaring en de noodzaak van een veel rechtvaardiger financiering van de groene energie-omslag.

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...