PB : 28/04/2016 : 1 mei-manifestatie: Werk voor eigen volk eerst

1 mei-manifestatie: Werk voor eigen volk eerst

 

Naar aanleiding van het Feest van de Arbeid zal Vlaams Belang Antwerpen aanstaande zondag een 1 mei-manifestatie houden met als titel ‘Werk voor eigen volk eerst’. De nadruk zal daarbij liggen op verzet tegen de welvaartsvernietigende Europese Unie en de Belgische regering die slaafs deze EU volgt. Onder andere het behoud van de Wet Major, de sociale dumping met name vanuit Midden- en Oost-Europa en de grotendeels analfabete en laaggeschoolde asieltsunami die bezig is onze arbeidsmarkt te overspoelen, zullen centraal staan.

Op zondag 1 mei om 10.30u zal de manifestatie symbolisch plaatsvinden aan de Buildrager op de Grote Markt te Antwerpen. Filip Dewinter en Jan Penris zullen er kort spreken en bloemen neerleggen. Een honderdtal militanten, kaderleden en mandatarissen van het VB zullen de actie bijwonen.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...