PB : 27/11/2015 : Asielstop in plaats van asielspreiding

Asielstop in plaats van asielspreiding

 

Het Vlaams Belang kant zich fors tegen het verplicht spreidingsplan voor asielzoekers van de federale regering. “Daar waar andere Europese landen een asielstop afkondigen – van Hongarije tot Slovakije, Oostenrijk en zelfs Zweden – drijft staatssecretaris Francken het Paard van Troje steeds verder in onze samenleving”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Volgens de Vlaams-nationale partij loopt de regering-Michel met dit spreidingsplan hopeloos achter de feiten aan. In plaats van te blijven dweilen met de kraan open, moet de exodus naar dit land aan banden worden gelegd. De focus dient te liggen op de opvang in eigen regio, afgewezen asielzoekers moeten daadwerkelijk worden gerepatrieerd en er moet overgegaan worden tot een onmiddellijke asielstop. “De grenzen zijn cultureel, economisch en demografisch niet alleen bereikt, ze zijn overschreden”, aldus Van Grieken.

Eveneens moeten landen die effectief werk maken van een bescherming van de Europese buitengrenzen niet worden veroordeeld, maar ondersteund. Landen zoals Italië en Griekenland daarentegen, die wetens en willens fungeren als transitland voor de illegale immigratie naar West-Europa, moeten uit Schengen worden gezet.

Ook de tweeslachtige houding van de N-VA over het asielbeleid wordt op de korrel genomen: “De opengrenzenpolitiek die de N-VA-voorzitter zegt te bestrijden, wordt door zijn staatssecretaris ijveriger dan ooit uitgevoerd. Er gaapt een enorme kloof tussen wat deze partij zegt en wat hun ministers doen”.

Volgens het Vlaams Belang mist dit spreidingsplan bovendien elk democratisch draagvlak. “Uit opinieonderzoek blijkt dat 95 procent van de burgers vindt dat er een asielstop moet komen. Dat men de volkswil schaamteloos negeert, is een aanfluiting van de democratie.” Het Vlaams Belang roept de lokale besturen daarom op te luisteren naar hun burgers en aldus het federale dictaat eensgezind naar de prullenmand te verwijzen.    

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...