PB : 27/09/2016 : Eandis-dossier dreigt te ontploffen

Eandis-dossier dreigt te ontploffen

 

Vlaams Belang roept gemeenten op zich uit te spreken tegen ‘Chinese deal’

 

Het Vlaams Belang had er geen anonieme brief van de Belgische staatsveiligheid voor nodig om te weten dat het Chinees staatsbedrijf – dat via zijn dochter State Grid Europe Limited in ruil voor een opvallend forse kapitaalinjectie een participatie van 14% in ons energiedistributienetwerk neemt – verbonden is met de Chinese inlichtingendiensten en de communistische partij.

Publieke bronnen waarschuwden daar al van in het begin van het Eandis-dossier voor. China is bezig met een wereldwijde aankooppolitiek. Niet alleen in de energiesector, ook in bijvoorbeeld de landbouw. Constante is dat de Chinezen telkens veel meer geld op tafel leggen dan wat Westerse investeerders inschatten. Liefdadigheid is daarbij zeker niet de drijfveer. Australië heeft dat goed begrepen en blokkeerde onlangs een overname in de landbouwsector door een Chinees consortium. De ‘anonieme brief’ steekt nu wel tot op regeringsniveau het vuur aan de lont van een dossier dat al zeer explosief was.

Gemeenten moeten de transactie afwijzen

Het gemeentelijk energiedistributienet maakt deel uit van de publieke dienstverlening en is een essentiële infrastructuur in de energiebevoorrading. Energie en de energiebevoorrading zijn strategische sectoren die in Vlaanderen verankerd moeten blijven. De toenemende behoefte van onze maatschappij aan elektriciteit benadrukt het strategisch belang steeds meer.

De informatie die de afgelopen dagen naar buiten kwam, bevestigt dat niet alleen de veel te grote macht die State Grid Corporation of China heeft kunnen koppelen aan de minderheidsparticipatie in Eandis Assets, maar ook het risico op een Chinese inkijk in onze technologie. Het Vlaams Belang spoort de gemeentelijke aandeelhouders dan ook nogmaals uitdrukkelijk aan om op de Buitengewone Algemene Vergadering van Eandis Assets die plaatsvindt op 3 oktober aanstaande, zich duidelijk uit te spreken tegen deze participatie.

Einde van Eandis ?

Het Vlaams Belang negeert niet dat het energienetwerk voor kapitaalintensieve investeringen staat en Eandis nood heeft aan bijkomend eigen vermogen om die investeringen te vrijwaren. Het Vlaams Belang heeft steeds de keuze gemaakt voor zuivere intercommunales met een vastomlijnde doelstelling. We lieten wel de mogelijkheid tot een ruime samenwerking met de privésector.

Dat is niet: het uitgekochte Electrabel vervangen door de dochter van een Aziatisch staatsbedrijf. Dat is wel: nadenken over formules die een intensieve samenwerking met de private sector mogelijk maken, zonder de vraag uit de weg te gaan of het anno 2016 nog te verantwoorden is dat de energievoorziening van de Vlamingen overgelaten wordt aan samenwerkingsverbanden van lokale besturen. Hebben niet alle Vlamingen recht op dezelfde energievoorziening gewaarborgd door dezelfde dienstverlening? Het antwoord daarop is ja. Het Vlaams Belang legt de verantwoordelijkheid daarvoor op het Vlaamse niveau en niet bij de gemeenten.

Het Vlaams Belang zal in het Vlaams Parlement elk decretaal initiatief steunen dat tegemoetkomt aan onze vraag naar een Vlaamse verankering van ons energienetwerk. Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin roept de Vlaamse Regering en de meerderheidspartijen dan ook op om het intern gekibbel over Eandis te stoppen, een einde te stellen aan het schuldig verzuim en dringend werk te maken van het veiligstellen van onze energievoorziening. Verder eist Sintobin de inzage van alle relevante documenten waarover de Vlaamse regering ter zake beschikt.   

Chris Janssens
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Stefaan Sintobin
Vlaams parlementslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...