PB : 27/07/2016 : “Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”

“Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”

 

Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie op Theo Francken. De staatssecretaris voor asiel en migratie stelde vandaag in de pers dat hij geradicaliseerde asielzoekers extra 'opvolgt'.

Het bericht is opmerkelijk aangezien ook een van de daders die gisteren de pastoor in Saint-Etienne Du-Rouvray vermoordde van zeer nabij werd opgevolgd. Naast een enkelband ‘beschikte’ de terrorist zelfs over een zogenaamde ‘fiche S’. Wat betekent dat hij werd beschouwd als een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid.

Volgens het Vlaams Belang maakt de ‘opvolging’ en ‘screening’ waar Theo Francken vandaag de grote sier mee maakt, hoegenaamd geen indruk op potentiële islamterroristen. Voorzitter Van Grieken eist dan ook dat asielzoekers die er islamextremistische sympathieën op nahouden hun recht op asiel bij voorbaat verliezen. “Geradicaliseerde asielzoekers moeten niet worden opgevolgd, maar teruggestuurd”, klinkt het. Vandaag reeds stelt de wet dat wanneer er redelijke gronden bestaan om een vluchteling te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid hij zijn beschermingsstatus verliest. “Maar vaak ontbreekt de politieke moed om die wet ook in de praktijk om te zetten”.

Verder pleit het Vlaams Belang voor het uitburgeren of denationaliseren van moslimextremisten. Dat betekent dat Belgische jihadisten en hun sympathisanten hun nationaliteit kunnen verliezen. “De nationaliteitswet voorziet in een dergelijke procedure, maar ze wordt nauwelijks toegepast”, aldus nog Van Grieken.      

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...