PB 27/06/2017: Chatham House bevestigt bevindingen Vlaams Belang

Chatham House bevestigt bevindingen Vlaams Belang
 

Eén alternatief: Europa van Naties en Vrijheid
 

Uit een grote bevraging van de Britse denktank Chatham House, waarin de houding van de ‘elite’ en ‘het grote publiek’ onderzocht werd in tien EU-lidstaten waaronder België, blijkt dat de bevolking massamigratie en de asielcrisis als de grootste mislukkingen van de EU benoemen. 55% van de ondervraagden noemt migratie een belasting voor de welvaartsstaat en 64% van de Belgische ondervraagden zou voor het stopzetten van immigratie vanuit moslimlanden zijn.

Deze cijfers kunnen naast de cijfers van het Vlaams Belang gelegd worden die in oktober 2013 bij zo’n 4.000 Vlamingen werden verzameld. Uit onze eigen enquête bleek toen reeds dat een grote meerderheid van de Vlamingen (63%) vindt dat immigratie geen positieve invloed heeft op onze samenleving.

Terwijl ook uit het onderzoek blijkt dat het draagvlak bij de bevolking voor de huidige EU klein is, blijkt ook dat de ‘opiniemakers’ of de ‘elite’ verdeeld zijn over de te volgen weg; meer of minder EU. 37% zegt dat de EU meer bevoegdheden moet krijgen, 28% steunt het status-quo en 31% wil bevoegdheden terug naar de lidstaten overhevelen.

Voor ons is het duidelijk: De Europese samenwerking is de jongste decennia systematisch verder uitgebreid en uiteindelijk inhoudelijk zowel als institutioneel volledig uit de hand gelopen. Zeker na de invoering van de open grenzen voor migratie, het Verdrag van Schengen en de muntunie staan de volkeren van Europa onder voogdij. Daarom moet aan de noodrem getrokken worden.

Het valt echter niet te betwijfelen dat de Europese Commissie en nu ook de ‘nieuwe’ as Duitsland-Frankrijk de vlucht vooruit zullen willen nemen. Zij zullen de trein niet laten stoppen, maar door laten denderen. Van de linkse meerderheden en de applausmachines in het Europees Parlement moet geen tegenwerk verwacht worden. In die zin kan de vraag gesteld worden of zij nog wel de bevolking vertegenwoordigen.

De federale, ‘altijd-maar-meer-EU’-logica moet worden doorbroken. Als men wil vermijden dat de hele Europese Unie in een collectief exitscenario uitmondt, zullen nieuwe en verstandige founding fathers moeten terugkeren naar een intergouvernementeel systeem tussen vrije natiestaten. Er is maar één echt alternatief: een Europa van naties en vrijheid.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...